İstanbul - Eyüp
İstanbul - Fatih
İstanbul - Kadıköy
İstanbul - Üsküdar
İzmir - Çeşme
Gaziantep - Şahinbey
Trabzon - Vakfıkebir
Malatya - Yeşilyurt
Malatya - Hekimhan

EYÜP

Eyüp yerel güvenlik planı 11 Şubat 2014 tarihinde imzalanmıştır.
Eyüp Yerel Önleme ve Güvenlik Komisyonu 2013 yılının Nisan ayında kurulmuş ve Mart 2014’e kadar beş kez toplanıp on kere de operasyonel sekreterya toplantısı yapmıştır.
Eyüp yerel güvenlik analizi tamamlanmış olup Eyüp operasyonel sekreterya gereken saha gezilerini yaparak ve katkı sağlayabilecek paydaşlarla görüşerek planın içine dahil edilecek eylemleri belirleme konusunda ilerleme kaydetmiştir. Saha gezileri hayvan barınağı, şoförler odası ve ilçe milli eğitimi de kapsamaktadır.
Eyüp ilçesi önemli bir tarihi arka plana sahiptir. Eyüp Sultan Camisinin burada bulunması nedeniyle ilçe özellikle Ramazan ayında yoğun dini ziyaret almaktadır.
Eyüp’ün komisyon tarafından çözümüne yönelik çalışılan ana güvenlik sorunları kamusal alanların güvenliği, ev ve işyerinden hırsızlık, aile içi şiddet, gençlerde şiddet eğilimi şeklindedir.
Güvenlik planındaki faaliyetler, parklara uyarı tabelası yerleştirmekten, toplu taşıma yapan otobüsleri ihbar sistemi oluşturmaya, esnafın kamera kullanımının düzenlenmesinden öğrencilere hayat becerileri kazandırılmasına kadar değişiklik göstermektedir.
İstanbul’un diğer ilçelerinden farklı olarak Eyüp kısmen Jandarma bölgesidir. Jandarma komisyonda eylem planlarının şekillendirilmesi konusunda aktif rol oynamaktadır.
Konuyla alakalı kaymakamlık sitesinde ve yerel basında çıkan haberler;

FATİH

Fatih İstanbul’un en eski ve en çok turist alan ilçesidir. Her gün büyük bir turist kalabalığına ev sahipliği yapar. Aynı zamanda yurt içi ve yurt dışından yüksek sayıda göç almaktadır, bu anlamda diğer ilçelerden ayrılacak kadar çeşitliliğe sahiptir.
Fatih Yerel Önleme ve Güvenlik Komisyonu 2013 Nisan ayında oluşturulmuş ve beş kez toplanmıştır. Aynı zamanda Mart 2014’e kadar on operasyonel sekreterya toplantısı yapmıştır.
Fatih yerel güvenlik analizi tamamlanmış ve Fatih ilçesinin öncelikli güvenlik sorunları yasadışı göç, dilencilik, hanutçuluk, madde satışı ve bağımlılığı, aile içi şiddet ve trafik kurallarına uyulmaması olarak belirlenmiştir.
Fatih operasyonel sekreterya güvenlik sorunlarına çözüm bulmak ve eylem planları üretmek adına düzenli olarak toplanmaktadır. Ayrıca, ilgili paydaşlarla ve bilgi almak üzere ilçe sakinleri ile toplantılar yapmaktadır.
Eylem planları madde kullanımı semirlerinden kahvehane sohbetleri yolu ile değerlere vurgu yapılmasına, şartlı eğitim bursundan gençler için spor programlarının teşvikine kadar çeşitlilik göstermektedir.
Mahalle bazlı sosyal risk haritası çalışması güvenlik planı kapsamında ilgili akademisyenler tarafından gerçekleştirilecek şekilde planlanmıştır. Bu çalışmanın sonucuna göre ilave eylem planları geliştirilebilecektir.
Fatih Yerel Güvenlik Planı 13 Mart 2014 tarihinde imzalanmıştır.
İlgili haberler Kaymakamlığın sitesinde ve yerel basında mevcuttur;

KADIKÖY

Kadıköy ilçesi İstanbul’un birçok merkezinden biridir. İlçe yoğun bir deniz trafiğine ev sahipliği yapar. Ayrıca ilçenin eğitim seviyesi de kıyasla oldukça yüksektir. İlçe sakinleri katılımcıdır, gönüllülük olgusu insanlar arasında oldukça gelişmiş durumdadır.
Kadıköy Yerel Güvenlik ve Önleme Komisyonu 2013 yılının Nisan ayında kurulmuş olup beş kere bir araya gelmiş, aynı zamanda Mart 2014 itibariyle on iki operasyonel sekreterya toplantısı gerçekleştirmiştir.
Kadıköy yerel güvenlik analizi tamamlanmıştır. Kadıköy’ün öne çıkan iç güvenlik problemleri trafik ve yolcu güvenliği, şehir ulaşımı, evden, işyerinden ve arabadan hırsızlık, uyuşturucu madde kullanımı, gençlerde şiddet eğilimi ve aile içi şiddettir.
Kadıköy operasyonel sekreterya güvenlik hedeflerini ve bu hedeflere yönelik geliştirilecek eylem planlarını kararlaştırmak adına paydaşları da dâhil ederek toplanmaktadır. Söz konusu toplantılar, Şoförler Odası, Belediye Meclisi, Kadın Meclisi ve İlçe Milli Eğitimle yapılan toplantıları da kapsamaktadır.
Bu bağlamda hâlihazırda var olan mekanizmaları ve kurumlar arası işbirliğini sağlamak önemli olarak düşünülmektedir.
Geliştirilen eylem planları şoförlere trafik eğitimi, yol ve yaya güvenliği kampanyası, okullarda mentorluk programları, anketler ve aile içi şiddet konusunda bilinçlendirme çalışmaları şeklinde çeşitlilik göstermektedir.
Kadıköy yerel güvenlik planı 28 Şubat 2014 tarihinde imzalanmıştır.
İmza töreni haberi Kaymakamlık sitesinde ve yerel medyada yer almıştır.

ÜSKÜDAR

Üsküdar komşuluk anlayışının sürdüğü İstanbul’un en eski ilçelerinden biridir.
Üsküdar Yerel Önleme ve Güvenlik Komisyonu 2013 yılının Mayıs ayında oluşturulmuş ve Nisan 2014’e kadar beş kez toplanmış, ondört kez de operasyonel sekreterya toplantısı yapmıştır.
Üsküdar Yerel Güvenlik Analizi son halini almıştır. Üsküdar’ın güvenlik öncelikleri hırsızlık, uyuşturucu kullanımı, aile içi şiddet ve gençlerde şiddet eğilimi olarak belirlenmiştir. Bazı mahalleler özelinde ise okul devamsızlığı, işsizlik, çocuk yaşta evililik, güvenlik açıklarına neden olan sorunlar olarak değerlendirilmiştir.
Üsküdar operasyonel sekreterya hem genel hem de mahalle bazlı sorunlar için eylem planları geliştirmiştir. Mahalle bazlı problemleri anlamak adına Yavuztürk ve Selami Ali mahallelerinde halk toplantıları düzenlenmiştir. Bu eylem planlarının geliştirilmesinde mahallenin yerel sivil toplum kuruluşları aktif rol oynamıştır.
Geliştirilen eylem planları genç istihdamının geliştirilmesi, madde bağımlılarına danışmanlık, dezavantajlı bölgelerde rüya analizi, burs programları ve aile geliştirme programları olarak değişiklik göstermektedir.
Üsküdar Yerel Güvenlik Planı 17 Şubat 2014 tarihinde imzalanmıştır.
İmza töreni haberi Kaymakamlık sitesinde ve yerel basında yer almıştır.

ÇEŞME

Çeşme, proje kapsamında yerel güvenlik analizi tamamlanarak Yerel Güvenlik ve Önleme Planı’nı imzalayan ilk pilot ilçe olmuştur. Tüm paydaşlar planı 23 Ocak 2014 tarihinde imzalamışlardır.
Çeşme Yerel Önleme ve Güvenlik Kurulu 30 Nisan 2013 tarihinde kurulmuş ve 2014 Nisan ayına kadar beş kez toplanmıştır. Aksiyon planları ve Kurulun günlük faaliyetlerini yerine getirmek amacıyla; kolluk kuvvetleri, belediye, ve STK’ların temsilcileri ile muhtarlardan oluşan bir operasyonel sekreterya oluşturulmuştur.
Çeşme’de yerel halkın güvenlik ihtiyaçları ile suçların nedenlerini tespit etmek amacıyla; paydaşlarla 32 adet birebir görüşme, 4 Kurul toplantısı, 6 operasyonel sekreterya ve 3 adet odak grup toplantısını (esnaflar, muhtarlar, okul müdürleri ve öğretmenlerle) kapsayan ayrıntılı ve sistematik bir çalışma yapılmıştır. Ayrıca kurumların Kurul çalışmaları için hazırladıkları resmi bilgilendirme notları da incelenmiştir.
Ülkenin en popüler turistik bölgelerinden biri olan Çeşme, güvenlik analizi açısından önemli özelliklere sahiptir. Pilot ilçe olarak ise pek çok büyükşehirden daha fazla olan yazlık nüfusuna karşın kışın çok daha az bir nüfusu barındırması ile, deniz kıyısındaki turistik bölgeleri temsil eder konumdadır. Bu durum, hem Çeşme’de yaşayan yerli halk hem de bölgeyi ziyaret eden turistlere yönelik geniş çapta aksiyon ve faaliyetler hazırlamaya imkan vermiştir.
Kurul üyeleri Çeşme’de aşağıdaki yerel güvenlik sorunlarının öncelikli olduğuna karar vermiştir: Evden ve işyerinden hırsızlık, madde bağımlılığı ve gençlerde şiddet eğilimi, gürültü, trafik, çevre kirliliği, hanutçuluk, başıboş sokak hayvanları, telefonda dolandırıcılık ve ihbar mekanizmasının etkin kullanılmaması.
Plan, yukarıda ifade edilen yerel güvenlik önceliklerine yönelik olarak, 3 yıl içinde uygulanmak üzere 9 yerel güvenlik hedefi, 24 adet aksiyon planı ve 51 faaliyeti içermektedir.
Proje’nin uygulamasına 2013 Ocak ayı itibariyle başlanmış olup, aksiyon planlarıının uygulamasının izlenmesine yönelik toplantılar proje sonuna dek devam edecektir.
Kaymakamlık ve yerel medya web sitelerinde yer alan haberler:
Yukarıda belirtilen 8 yerel güvenlik önceliği için 46 faaliyetin uygulanmasını içeren 18 aksiyon planı hazırlanmış ve uygulanmaya başlamıştır.
Kaymakamlık ve yerel medya web sitelerinde yer alan haberler:

ŞAHİNBEY

817.258 nüfusu ile Türkiye’nin üçüncü, pilot ilçeler arasında ise birinci sırada olan Şahinbey aynı zamanda 120.000 Suriyeli misafire de ev sahipliği yapmakta ve toplamda yaklaşık bir milyon kişinin yaşadığı, farklı kesimleri barındıran bir ilçedir.
Şahinbey Önleme ve Güvenlik Kurulu, 13 Haziran 2013’te kurulmuş ve 2014 Nisan ayına kadar beş kez toplanmıştır. Aksiyon planları ve Kurulun günlük faaliyetlerini yerine getirmek amacıyla; kolluk kuvvetleri, Belediye, Muhtarlar ve STK’ların temsilcilerinden oluşan bir operasyonel sekreterya oluşturulmuştur.
Şahinbey’de yerel halkın güvenlik ihtiyaçları ile suçların nedenlerini tespit etmek amacıyla Kaymakam Sayın Uğur TURAN’ın güçlü liderliğinde, 2014 Nisan ayına kadar; paydaşlarla 29 adet birebir görüşme, 5 Kurul toplantısı, 5 operasyonel sekreterya ve mahallelerde 3 adet odak grup toplantısını kapsayan ayrıntılı ve sistematik bir çalışma yapılmıştır. Ayrıca kurumların Kurul çalışmaları için hazırladıkları resmi bilgilendirme notları da incelenmiştir.
Şahinbey Yerel Güvenlik analizi tamamlanmış ve Yerel Önleme ve Güvenlik Planı 6 Şubat 2014 tarihinde imzalanarak bu tarihten itibaren uygulamaya geçilmiştir.
Kurul üyeleri Şahinbey’de, hem yerel halkın hem de Suriyeli misafirlerin sorunlarını da kapsayacak şekilde; madde bağımlılığı ve gençlerde şiddet eğilimi, evden ve işyerinden hırsızlık, kaçakçılık, çocukların suçtan etkilenmesi, cezaevlerinden çıkan hükümlülerin rehabilitasyonu, trafik, okul güvenliği ve Suriyeli misafirler gibi yerel güvenlik sorunlarının öncelikli olduğuna karar vermiştir

YEŞİLYURT

Malatya’nın en fazla nüfusa sahip ikinci ilçesi olan Yeşilyurt, farklı kesimleri barındıran bir nüfusa sahiptir. 2014 Nisan ayından sonra Malatya Büyükşehir nüfusunun yaklaşık yarısını kapsaması nedeniyle Yeşilyurt’un yerel güvenlik sorunları, Malatya ilinin sorunlarının büyük kısmıyla örtüşmektedir.
Yeşilyurt Önleme ve Güvenlik Kurulu, 30 Mayıs 2013’te kurulmuş ve 2014 Haziran ayına kadar altı kez toplanmıştır. Aksiyon planları ve Kurulun günlük faaliyetlerini yerine getirmek amacıyla; kolluk kuvvetleri, Belediye, Muhtarlar ve STK’ların temsilcilerinden oluşan bir operasyonel sekreterya oluşturulmuştur.
Yeşilyurt’un güvenlik analizi; paydaşlarla 34 adet birebir görüşme, 6 Kurul toplantısı, 7 operasyonel sekreterya ve 4 adet odak grup (muhtarlar, öğretmenler, kadınlar ve mahalle sakinleri) toplantısını kapsayan ayrıntılı ve sistematik bir çalışma ile yapılmıştır. Yeşilyurt’un Yerel Güvenlik Planı 20 Mayıs 2014’te imzalanmıştır.
2014 Nisan ayından sonra Malatya Büyükşehir nüfusunun yaklaşık yarısını kapsaması ve Yeşilyurt’un yerel güvenlik sorunlarının, Malatya ilinin sorunlarının büyük kısmıyla örtüşmesi nedeniyle; 9 Ekim 2013 tarihinde Malatya Valisi Sayın Vasip Şahin’in başkanlığında il seviyesinde bir halk istişare toplantısı düzenlenmiştir. Malatya, pek çok STK’yı da kapsayan bir biçimde toplumun pek çok kesimini bir araya getiren böyle bir toplantının yapıldığı tek pilot il olmuştur. Güvenlik meseleleri üzerine çalışan ya da bu konularla ilgili faaliyetleri olan kadınlar ve çocukların korunması, konularında çalışmalarda bulunan STK’lar öğrenci dernekleri, hayır kuruluşları ve hak temelli STK’lar katılım sağlamıştır. Ayrıca seçimle işbaşına gelen organlar (Belediyeler, muhtarlar ve il özel idaresi dahil), barolar, dini gruplar, girişimci dernekleri işadamları dernekleri, iş kadınları dernekleri, sendikalar, üniversite de dahil olmak üzere eğitim kurumları, psikologlar, Pilot ilçe Kaymakamı Sayın Nesim Babahanoğlu ve pilot ilçe temsilcileri de toplantıya katılmıştır. Tüm katılımcılar toplantının çok verimli olduğunu belirtirken, istişare sırasında katılımcıların aktif olarak katkıda bulundukları gözlenmiştir.
Bu çalışmalar ışığında, Yeşilyurt Yerel Önleme ve Güvenlik Kurulu üyeleri, 7 yerel güvenlik sorununun öncelikli olduğuna karar vermiş ve bunlara ilişkin 46 aktiviteyi içeren 18 aksiyon planı hazırlamıştır: Madde bağımlılığı ve gençlerde şiddet eğilimi, evden ve işyerinden hırsızlık, aile içi şiddet, trafik, kamusal alanda güvenlik sorunları, metruk binalar ve yapımı uzun süren inşaatlar, sokak hayvanları Kurul tarafından öncelikli güvenlik hedefleri olarak belirlenmiştir. Söz konusu aksiyon planları uygulanmaya devam etmektedir ve 12 Haziran 2014 tarihinde Yeşilyurt’taki uygulamalara ilişkin bir il konferansı düzenlenmiştir.
Kaymakamlık ve yerel medya web sitelerinde yer alan haberler:

VAKFIKEBİR

Trabzon’un bir ilçesi olan Vakfıkebir, geniş oranda homojen sayılabilecek nüfusuyla Karadeniz Bölgesi’ndeki ilçelerin özelliklerini yansıtmakta ve Büyükşehir merkezlerinden uzakta ve görece olarak az nüfusa sahip ilçelerin iyi bir örneğini oluşturmaktadır. Çok uzun bir tarihi geçmişe sahip olan ilçe deniz ve kara ulaşımı açısından da önemli bir coğrafik konuma sahiptir.
Trabzon’un, pilot il olarak belirlenmesinin ardından Vakfıkebir Önleme ve Güvenlik Kurulu 27 Eylül 2013 tarihinde kurulmuştur. Komisyon, Temmuz 2014 itibariyle beş kez toplanmış; aksiyon planlarını hazırlamak ve Kurulun günlük faaliyetlerini yerine getirmek amacıyla; Kolluk Kuvvetleri, Belediye, Muhtarlar ve STK’ların temsilcilerinden oluşan bir operasyonel sekreterya oluşturulmuştur. Operasyonel sekreterya, yerel güvenlik sorunlarına yönelik çözümler ve projeler geliştirmek ve ilçenin güvenlik önceliklerini ele alabilecek stratejileri uygulamak için düzenli aralıklarla toplanmaktadır.
Vakfıkebir’de, Kurul üyeleri şu yerel güvenlik sorunlarının öncelikli olduğuna karar vermişlerdir:
Madde bağımlılığı ve gençlerde şiddet eğilimi, hırsızlık, trafik, kumar, kaçakçılık ve aile içi şiddet. Vakfıkebir Yerel Önleme ve Güvenlik Planı, Ağustos ayının ilk haftasında imzalanacaktır.
Kaymakamlık ve yerel medya web sitelerinde yer alan haberler:

HEKİMHAN

22.181 kişilik nüfusu ve maden şehri olması ile gelecek yıllarda gelişme potansiyelinin yüksek olduğu bir ilçemizdir.
Hekimhan, Malatya Valisi Sn. Vasip ŞAHİN’in ilde yapılan proje çalışmalarını başarılı bulması ve projeyi Malatya’nın diğer ilçelerine de yaymak istemesi neticesinde Sayın Valimizin teklifi ve İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün onayı ile pilot ilçe olarak proje çalışmalarına eklenmiştir. Hekimhan Yerel Önleme ve Güvenlik Kurulu, 11 Haziran 2014’te kurulmuş ve etkin bir şekilde çalışarak Yerel Önleme ve Güvenlik Planını 29 Ağustos 2014 tarihinde hazırlamıştır. Aksiyon planları ve Kurulun günlük faaliyetlerini yerine getirmek amacıyla; kolluk kuvvetleri, Belediye, Muhtarlar ve STK’ların temsilcilerinden oluşan bir operasyonel sekreterya oluşturulmuştur.
Hekimhan’da yerel halkın güvenlik ihtiyaçları ile suçların nedenlerini tespit etmek amacıyla Kaymakam Sayın Mesut ÇOBAN’ın liderliğinde, 2014’ün Ağustos ayı sonuna kadar; paydaşlarla birebir görüşme, Kurul toplantıları, operasyonel sekreterya toplantıları ve STK temsilcileri ve muhtarlarla odak grup toplantılarını kapsayan ayrıntılı ve sistematik bir çalışma yapılmıştır. Ayrıca kurumların Kurul çalışmaları için hazırladıkları resmi bilgilendirme notları da incelenmiştir.
Söz konusu çalışmalar neticesinde yerel güvenlik analizi tamamlanmış ve Yerel Önleme ve Güvenlik Planı 29 Ağustos 2014 tarihinde imzalanarak bu tarihten itibaren uygulamaya geçilmiştir.
Kurul üyeleri mevcut yerel güvenlik sorunlarını, ilçenin gelişme potansiyelini de göz önüne alarak madde bağımlılığı ve gençlerin şiddete eğilimi, hırsızlık, trafik, aile içi şiddet, metruk binalar ve yapımı uzun süren inşaatlar, internet kafelerdeki güvensizlik hissi, alkol satışının denetlenmesi, başıboş sokak hayvanları ve sokak aydınlatmalarındaki eksiklikler şeklinde önceliklendirmişlerdir.
Yukarıda belirtilen 9 yerel güvenlik önceliği için 42 faaliyetin uygulanmasını içeren 19 aksiyon planı hazırlanmış ve uygulanmaya başlamıştır.
Kaymakamlık ve yerel medya web sitelerinde yer alan haberler: