KOLLUK KUVVETLERI ÇERÇEVE KANUN TASLAĞI KOMITESI 4. TOPLANTISI İSTANBUL’DA YAPILDI

Kolluk Kuvvetleri Çerçeve Kanun Taslağı Komitesi dördüncü toplantısı, 21 Mart 2014 Cuma günü İstanbul’da gerçekleştirildi. Toplantıda yapılan değerlendirmeler sonucunda taslak maddelerinin hazırlanmış olan yirmisi Komitenin görüşleri ışığında revize edildi.

Temel ilkeler ve çalışma prensipleri için çerçeve

Yerel ve uluslararası uzmanlarca hazırlanan Kolluk Kuvvetleri Çerçeve Kanun Taslağının değerlendirildiği toplantı, taslağın Türk Yasa hazırlama mevzuatı ve tecrübeleri ışığında revize edilmesi amacıyla gerçekleştirildi. Söz konusu taslak, Türkiye’nin Avrupa Birliği katılım müzakereleri sürecinde İç Kolluk Kuvvetlerinin AB standartlarına uyum için uyacağı temel ilkelerin, çalışma prensiplerinin, yetkilerinin ve özlük haklarının belirlendiği bir çerçeve olma niteliği taşıyor.

Geniş katılımlı istişare gerçekleştirildi

Toplantıya, konuyla ilgili uluslararası ve yerel uzmanların yansıra, İçişleri Bakanlığı yetkilileri ve proje uzmanları katıldı. Toplantıda taslak maddeler ve hazırlanış ilkeleri üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu. Tartışmalar sonucunda ve yapılan değerlendirmeler ile madde madde taslak üzerinden gidilerek taslak maddelerinin hazırlanmış olan yirmisi Komitenin görüşleri ışığında revize edildi.

Düzenlemeler için hükümetin desteği şart

Yapılan bu toplantıyla, Kolluk Kuvvetleri Çerçeve Kanun Taslağı’nın, yasalaşması halinde Türkiye’deki hukuk sistemine dikkate değer bir etkisinin olacağı ve hukukun üstünlüğüne katkıda bulunacağı ortaya çıktı. Ayrıca teklif edilen yasal düzenlemelerin kabulü için, Türk hukuk sisteminin AB standartlarıyla uyumu yönünde Türk hükümetinin katılımının bir ön koşul olduğu da bir kez daha netleşmiş oldu.