EĞİTİCİLERİN EĞİTİMİ SEMİNERİNİN İLKİ İSTANBUL’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Eğiticilerin Eğitimi ilk modülü, eğiticilerin ve liderlerin yerel güvenlik komisyonlarının kurulması ve yerel güvenlik planlarının yapılması konularında ihtiyaçları olan bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla düzenlendi. Eğitim, “Vatandaş Mağduriyeti, Memnuniyeti ve Güveninin Ölçülmesi için Kamuoyu Yoklamaları” semineri 3 ve 4 Temmuz 2013 tarihlerinde yerel önleme komisyonu üyeleri, eğiticiler ve sivil toplum kuruluşları üyelerinden oluşan 80 kişinin katılımıyla İstanbul Conrad Otel’de gerçekleştirildi.

Özel amaç: Kamuoyu yoklamalarından nasıl faydalanılabilir

Seminer sivil gözetim konusunda bir ortaklık kültürü oluşturmak için farklı kesimlerden paydaşları bir araya getirirken, fikir toplama ve istişare konularında davranışsal becerilerin geliştirilmesine odaklandı. Seminerin özel amacı ise suçun, memnuniyetin ve güveninin ölçülmesinde kamuoyu ve anketlerden nasıl faydalanılabileceğini sunmak olarak belirlendi.

Hedef kitle liderler ve eğiticiler

Program iki hedef gruba yönelik olarak gerçekleştirildi; liderler ve eğiticiler. Eğiticilere verilen eğitim teknik ağırlıklı olurken, liderlere verilen ise yerel güvenlik komisyonlarının nasıl daha iyi işleyebileceği ve yerel güvenlik planlarının yapılmasında kamuoyu yoklamalarından nasıl faydalanılabileceğine ilişkin bilgi paylaşımı sağlanmasına yönelik olarak yapıldı.

Geniş kapsamlı konular ele alındı

Eğitim süresince; anket teknikleri, bilgi paylaşımı ve bilgiye dayalı anket konuları değerlendirildi. Yerel ve uluslararası uzmanlar; metodoloji ve örneklem prosedürleri, veri toplamasında örneklem teknikleri, örneklem oluştururken TÜİK verilerinden faydalanma, mağduriyetin ölçülmesinde uluslararası standartlar, sivil gözetimin arttırılması için anketlerin kullanılması, güven ve memnuniyetin ölçülmesi için global uluslararası standartlar, polisin hizmetlerinden duyulan güven ve memnuniyet arasındaki ilişki, araştırmanın metodolojik ve örneklem yönleri gibi alanlarda geniş kapsamlı bilgi paylaşımında bulundu..

Kamuoyu yoklamaları konularında tartışmalar yapıldı

Eğitimde aynı zamanda sunumların yapıldığı konu başlıklarının teorik kavramlarını tanıtan ve moderatörler tarafından pratik örnekleri uygulamaya geçirmeyi de içeren çalıştaylara da yyer verildi. Katılımcılar suç ve güvenin ölçülmesi kamuoyu yoklamalarının farklı yönleri hakkında da tartışmalar gerçekleştirdiler.

Uluslararası deneyim paylaşımı doğrulara ulaşmaya bir kapı aralıyor

İki gün süren seminerin sonucunda, katılımcılar suçun ve güvenin ölçülmesi için kullanılan araçlarla ilgili bilgi edinme fırsatı buldu. Yerel düzeyde bilgilerini paylaşabilecekleri kamuoyu yoklamalarının geliştirilmesi ve araştırma yöntemlerinin kilit kavramlarıyla ilgili donanım kazandılar. Eğitim, anket ve kamuoyu yoklaması teknikleri konularında uluslararası deneyim paylaşımının doğru sonuçlara ulaşılmasında çok faydalı ve destekleyici olduğunu da ortaya koydu.