YEREL ÖNLEME VE GÜVENLİK PLANI TÜRKİYE’NİN ÜÇÜNCÜ BÜYÜK İLÇESİ OLAN ŞAHİNBEY’DE İMZALANDI

Şahinbey Önleme ve Güvenlik Komisyonu, yerel güvenlik analizi ve eylem planları aşamalarını tamamlayarak, Yerel Önleme Güvenlik Planı’nı imzalayan ikinci pilot ilçe oldu.

Plan tüm paydaşlar tarafından imzalandı

Plan, Kaymakam Sn. Uğur TURAN’ın başkanlığında; iç güvenlik kuvvetlerinden, ilgili devlet kurumlarından, belediyelerden, Kent Konseyinden, Odalardan, STK’lardan temsilciler ve Muhtarlardan oluşan tüm paydaşlar tarafından proje yetkililerinin de katıldığı bir törenle 23 Ocak 2014 tarihinde imzalandı.

Plan 8 hedef ve 18 aksiyon planı içeriyor

Komisyon üyeleri, şu yerel güvenlik sorunlarının öncelikli olarak ele alınması konusunda görüş birliğine vardı: Madde bağımlılığı ve gençlerde suça eğilim, hırsızlık, kaçakçılık, suça itilen ve suç mağduru olan çocuklar, trafik, aile içi şiddet, cezaevlerinden tahliye olan mahkumların rehabilitasyonu ve Suriyeli misafirler. Yerel Önleme ve Güvenlik Planı bu önceliklere yönelik olarak 8 yerel güvenlik hedefi çerçevesinde 18 adet aksiyon planını içeriyor.

Kapsamlı hazırlıkların sonucu

30 Nisan 2013’te kurulan Şahinbey Önleme ve Güvenlik Komisyonu, Ocak 2013 tarihine kadar dört kez toplandı. Planın imzalanma aşamasına kadar geçen sürede, Şahinbey’deki ilgili paydaşlarla 31 adet birebir görüşme, 4 Komisyon toplantısı, 6 operasyonel sekreterya ve 3 adet odak grup toplantısı düzenlendi

Paydaş katılımı: Başarıya giden yol

Paydaşlar, Yerel Önleme ve Güvenlik Planını, yerel ihtiyaçlara karşı daha duyarlı olmak ve ayrıca ilgili tüm paydaşların sorumluluklarını daha koordineli bir şekilde yerine getirmeleri yolunda bir fırsat olarak değerlendiriyor. Bu çerçevede, sivil toplumla istişare ve tüm tarafların katılımı, başarı için büyük önem taşıyor.