TÜRKİYE’NİN İLK YEREL ÖNLEME VE GÜVENLİK PLANI ÇEŞME'DE İMZALANDI

Çeşme Önleme ve Güvenlik Komisyonu, yerel güvenlik analizi ve eylem planları aşamalarını tamamlayarak, Yerel Önleme Güvenlik Planı’nı imzalayan ilk pilot ilçe oldu.

Plan tüm paydaşlar tarafından imzalandı

Plan, Kaymakam Sn. İnci Sezer Becel’in başkanlığında; iç güvenlik kuvvetlerinden, ilgili devlet kurumlarından, belediyelerden, Odalardan, STK’lardan temsilciler ve Muhtarlardan oluşan tüm paydaşlar tarafından proje yetkililerinin de katıldığı toplantıda 23 Ocak 2014 tarihinde imzalandı.

Öncelikli sorunlar

Komisyon üyeleri, şu yerel güvenlik sorunlarının öncelikli olarak ele alınması konusunda görüş birliğine vardı: Evden ve işyerinden hırsızlık, madde bağımlılığı ve gençlerde şiddet eğilimi, gürültü, trafik, çevre kirliliği, hanutçuluk, başıboş sokak hayvanları, telefonda dolandırıcılık, ihbar mekanizmasının etkin şekilde kullanılmaması. Yerel Önleme ve Güvenlik Planı bu önceliklere yönelik olarak 9 yerel güvenlik hedefi çerçevesinde 24 adet aksiyon planını içeriyor.

Yoğun çabalar sonucunda

30 Nisan 2013’te kurulan Çeşme Önleme ve Güvenlik Komisyonu, Ocak 2013 tarihine kadar dört kez toplandı. Planın imzalanma aşamasına kadar geçen sürede, Çeşme’deki ilgili paydaşlarla 32 adet birebir görüşme, 4 Komisyon toplantısı, 6 operasyonel sekreterya ve 3 adet odak grup toplantısı düzenlendi.

İstişare başarıyı getirdi

Paydaşlar, Yerel Önleme ve Güvenlik Planını, yerel ihtiyaçlara karşı daha duyarlı olmak ve ayrıca ilgili tüm paydaşların sorumluluklarını daha koordineli bir şekilde yerine getirmeleri yolunda bir fırsat olarak değerlendiriyor. Bu çerçevede, sivil toplumla istişare ve tüm tarafların katılımı, başarı için büyük önem taşıyor.