İÇ GÜVENLİK KUVVETLERİ ÇERÇEVE KANUN TASLAĞI KOMİTESİ 3’NCÜ TOPLANTISI

İç Güvenlik Sektörünün Sivil Gözetiminin Güçlendirilmesi Projesi kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen toplantı, 8 Ocak 2014 tarihinde Ankara’da gerçekleştirildi.

Taslak değerlendirildi ve gözden geçirildi

Toplantı, iç güvenlik kuvvetlerine ilişkin temel ilkeleri AB ve uluslararası standartlara uygun biçimde ve Türk yasa hazırlama mevzuatı ve tecrübeleri ışığında revize etmek amacıyla düzenlendi.

İç güvenlik temsilcilerinden katılım

Toplantıya, İçişleri Bakanlığı yetkilileri ve proje uzmanlarının yanı sıra iç güvenlik kuvvetleri temsilcileri de katıldı. Yetkililer ve proje uzmanları, projenin genel amacı, kanun taslağının amacı, hazırlanış ilkeleri, şu ana kadar yapılanlar ve bundan sonra yapılacaklar hakkında sunumlar gerçekleştirdi.

Görüş birliğiyle revizyon

Uluslararası ve Yerli uzmanların desteğiyle yapılan görüş alışverişinin ardından ulaşılan görüş birliği ile başlangıç maddelerinin ilk üçü Komitenin uzlaştığı şekilde revize edildi.

Başarının anahtarı katılım

Türk hükümetinin, Türk hukuk sistemini AB standartlarıyla uyumlu hale getirmek için katılım ortaya koymasının, kanun taslağının hazırlanması açısından ne kadar büyük önem taşıdığı da çalışmalar sonucunda bir kez daha ortaya çıktı.