BASIN BÜLTENİ

İç güvenliğin sivil gözetiminin geliştirilmesi için öneriler tartışıldı

“İç Güvenlik Sektörünün Sivil Gözetiminin Geliştirilmesi Projesi- II. Aşama” kapsamında yapılan “En İyi Mekanizma” toplantısı, Türkiye’deki kolluk kuvvetlerinin sivil gözetiminin geliştirilmesi için kurumsal öneriler getirilmesi ve hizmet etkinliğinin arttırılması amaçları doğrultusunda gerçekleştirildi.

Hizmet etkinliğinin arttırılması hedefleniyor

“İç Güvenlik Sektörünün Sivil Gözetiminin Geliştirilmesi Projesi- II. Aşama” kapsamındaki toplantı, 10 yerli ve uluslararası uzmanın ve İçişleri Bakanlığı’ndan bir temsilcinin katılımıyla İstanbul’da gerçekleştirildi. Katılımcılar, kolluk kuvvetleri için belirli AB ülkelerindeki en iyi işleyiş sağlanan mekanizmaları tartıştılar. Çalışmanın amacı, Türkiye’deki kolluk kuvvetlerinin sivil gözetiminin geliştirilmesi için kurumsal öneriler getirilmesi ve hizmet etkinliğinin arttırılması olarak saptandı.

AB ülkelerinden örnekler tartışıldı

Toplantıda, Türk kolluk kuvvetlerinin ve bazı belirli AB ülkelerindeki kolluk kuvvetlerinin teşkilatlanması üzerinde duruldu. Bu çerçevede değerlendirildiğinde, İtalyan ve Fransız modellerinde jandarma ve polisin, ilgili bakanlıkların birimleri olduğu, “bağlı” birimler olmadıkları vurgulandı. Yine bu kapsamda, Birleşik Krallık 1800’lerde jandarma uygulamasını terk ederken şu anda jandarma olmaksızın daha ademi merkeziyetçi bir polis teşkilatına sahip bulunuyor. Diğer taraftan, Üniteryen Fransız modeli, Türkiye’nin 19’uncu yüzyılda etkilendiği başlıca modeli oluşturuyor. Türkiye’deki Sahil Güvenlik biriminin görevleri ise Türkiye’ye özel bir durum oluşturuyor. Toplantıda, tüm bu “en iyi mekanizmaların” muhtemel avantajları ve dezavantajları değerlendirildi.

Öneri geliştirmek için farklı araştırma faaliyetlerinden yararlanılacak

Toplantı sonunda, İçişleri Bakanlığı’na sunulmak üzere somut kurumsal gelişim önerileri oluşturulmasına ve raporlanmasına karar verildi. Önerilerin geliştirilmesinde, Türkiye’deki iç güvenlik sektörünün –yerel kurullar, strateji raporu ve AB en iyi mekanizmaları gibi- projenin farklı araştırma faaliyetlerinde tanımlanmış olan, gelecekteki ihtiyaçları göz önünde bulundurulacak.

Proje hakkında

"İç Güvenlik Sektörünün Sivil Gözetiminin Geliştirilmesi Projesi-Aşama 2”, T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülüyor. Bakanlık, proje faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, analitik raporlar hazırlanması ile toplantılar ve seminerler düzenlenmesi konularında Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’ndan (UNDP) teknik destek alıyor. Projenin finansmanı Avrupa Birliği tarafından sağlanıyor ve proje uygulaması hem ulusal hem de yerel düzeyde İçişleri Bakanlığı tarafından takip ediliyor. Proje’nin merkez ofisi Ankara’da bulunuyor. Yerel Önleme ve Güvenlik Kurulları’nın oluşturulduğu 9 pilot ilçe ise şöyle: Gaziantep’te Şahinbey; İstanbul’da Eyüp, Fatih, Kadıköy, Üsküdar; İzmir’de Çeşme; Malatya’da Yeşilyurt ve Hekimhan ile Trabzon’da Vakfıkebir. Proje hakkında ayrıntılı bilgiye www.sivilgozetim.org.tr internet adresinden ulaşılabiliyor.