KOLLUK KUVVETLERİ İÇİN BİRLEŞİK AKADEMİ VE EN İYİ MEKANİZMA KONULARINDA ÖNERİLER ALINDI

İç Güvenlik Sektörünün Sivil Gözetiminin Geliştirilmesi Projesi - Aşama II” kapsamında düzenlenen “Kolluk Kuvvetleri için Birleşik Akademi ve En İyi Mekanizma Seminerleri”, 25 Şubat 2015 tarihinde Ankara’da gerçekleştirildi. Yerel ve uluslararası uzmanların, geleceğin üst kademe yöneticileri için bir Birleşik Akademi’ye duyulan ihtiyaç ve bunun nasıl tasarlanabileceği üzerine sunumlar yaptılar. Seminerlerde ayrıca İçişleri Bakanlığı’nın kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi için gerçekleştirilen ihtiyaç analizinin sonuçları ve en iyi mekanizma önerileri de tartışıldı.

Yaklaşık 60 yetkili katıldı

İç Güvenlik Sektörünün Sivil Gözetiminin Geliştirilmesi Projesi - Aşama II” kapsamında düzenlenen “Kolluk Kuvvetleri için Birleşik Akademi ve En İyi Mekanizma Seminerleri”, 25 Şubat Çarşamba günü Ankara’da ilgili paydaşlardan yaklaşık 60 yetkilinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Çok farklı konular tartışıldı

Seminerlerde, “’ortak akademi’ kavramı; kolluk kuvvetlerinin merkezi eşgüdümü ve kolluk kuvvetleri arasında ortak kültür oluşturulması için ‘en iyi mekanizma’”, “Türkiye’de üst düzey kolluk amirlerine yönelik mevcut eğitim sistemi ve bu konuda Türkiye’nin ihtiyaçları”, “Seçilen AB ülkelerinde ortak kolluk kültürü oluşturmanın zorlukları” ve “Üst düzey kolluk amirlerine yönelik ileri seviyeli ortak akademinin organizasyonu ve personeli” gibi başlıklarda sunumlar ve tartışmalar yapıldı. Kolluk kuvvetlerinin gözetimi için İçişleri Bakanlığının temel ihtiyaçları, Türkiye’nin ihtiyaç analizi, kolluk kuvvetlerini yönlendirmek için merkezi teşkilat ve Taşrada İçişleri Bakanlığı gibi başlıklar da, tartışılan diğer konular arasındaydı.

Katılımcılardan pek çok öneri geldi

Katılımcılardan gelen talepler arasında, Birleşik Akademi’nin siviller için de bir eğitim merkezi haline getirmek gibi öneriler de yer aldı. Eğitimcilerin, kamu ve kolluk kuvveti yöneticileri kadar, alanda geniş bilgi sahibi akademisyenleri de içermesi gerektiği üzerinde duruldu. İçişleri Bakanlığı’nın kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi ile bağlantılı olarak katılımcılar bazı yapıcı katkılarda bulundular. İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu’na insan hakları izleme sorumluluğunun verilmesi önerisinin; bu değişikliğin Meclis’te tartışılmakta olan yasal düzenlemeye dâhil olmasından dolayı gerçekleşmek üzere olduğu değerlendirildi. Koluk kuvvetleri mensuplarını operasyonel zeminde bir araya getiren Kaçakçılık, İstihbarat, Harekat ve Bilgi Toplama Daire Başkanlığı (KİHBİ) sisteminin işlevlerinin analiz edilmesinin de teşkilatlar arası eşgüdüm bakımından nelerin iyi işlediğini gösterecek önemli ipuçları sağlayabileceği üzerinde de duruldu.