İKİNCİ BÖLGESEL KONFERANS İSTANBUL’DA YAPILDI

“İç Güvenlik Sektörünün Sivil Gözetiminin Geliştirilmesi Projesi-II. Aşama” kapsamında düzenlenen ikinci bölgesel konferans, 29 Ocak 2015 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirildi. İstanbul Valiliği’nin ev sahipliğinde düzenlenen konferansta, projenin temel çıktıları, 5 pilot ilden ve 9 pilot ilçeden gelen 80 katılımcıyla paylaşıldı.

Tüm pilot il ve ilçeler katıldı

İstanbul Valisi Sn. Vasip Şahin’in ev sahipliği yaptığı konferansın açılışında bir konuşma yapan İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Sebahattin Öztürk, projenin ikinci ve üçüncü fazında neler yapılacağı ile ilgili bilgiler verdi. Pilot iller Gaziantep, İstanbul, İzmir, Malatya ve Trabzon’dan Vali Yardımcıları, İl Emniyet Müdür Yardımcıları, İl Jandarma Komutanı Yardımcıları, Büyükşehir Belediye Başkanı Yardımcıları ile pilot ilçe olan Çeşme, Eyüp, Fatih, Hekimhan, Kadıköy, Şahinbey, Üsküdar, Vakfıkebir ve Yeşilyurt’tan Kaymakamlar, İlçe Emniyet Müdürleri, İlçe Jandarma Komutanları, Belediye Başkanları, İçişleri Bakanlığı yetkilileri, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) temsilcileri ve proje uzmanlarından yaklaşık 80 kişi konferansta katılımcı olarak hazır bulundu.

EFUS da davetliydi

Konferansta, proje kapsamında Türkiye’deki çeşitli pilot il ve ilçelerde oluşturulan Yerel Önleme ve Güvenlik Kurulları deneyimleri paylaşıldı. Belçika, Portekiz, Birleşik Krallık, İtalya ve Almanya’dan yerel yetkililerin oluşturduğu bir ağ olan ve kent güvenliği alanında faaliyet gösteren Avrupa Kent Güvenliği Forumu’nun (EFUS) temsilcileri de konferansa davet edildi.

Konferansta “Kolluk Kuvvetlerinin Vatandaş ve Yerel İdarecilerle İlişkisi” ve “Yerelde Paydaş Yaklaşımını Geliştirmek” konularında Türkiye ve AB ülkelerindeki deneyimler paylaşıldı ve tartışmalar gerçekleştirildi.

Önlemek de en az çözmek kadar önemli

Konferans sonunda güvenlik ve kamu düzeninin, modern toplumların en önde gelen sorunları arasında olduğu gerçeği daha da netlik kazandı. Modern toplumlarda halk, güvenlik hizmeti de dahil olmak üzere, aldığı hizmetin bir parçası olmak istiyor. Burada “parçası olmak” ile kastedilen şey, politika oluşturma ve kolluk hizmetlerinin uygulama ve değerlendirmesine dahil olmak olarak öne çıkıyor. Toplum destekli polislik de toplulukları güvenlik hizmetine dahil etmek için sıkça kullanılan bir yöntem olarak ortaya çıkarken, suç önlemenin de suçları çözmek kadar önemli olduğunun altı çiziliyor.

Paydaşların dahil edilmesi hayati önem taşıyor

Bununla birlikte öne çıkan bir diğer nokta da güven inşa etmenin ve polis gücünün etkinliğini arttırmanın, tüm paydaşlarla çift yönlü iletişim gerektirdiği oldu. Görünür olmanın; halkla veri ve bilgi paylaşmanın; yurttaşlara geri bildirim vermenin; paydaşları hizmet planlamasına ve uygulamaya aktif olarak dahil etmenin; ileri eğitim yöntemleri, suç araştırması, kamuoyu yoklamaları ve istatistiki analiz ile farkındalık ve iletişim becerileri oluşturmanın; iç güvenlik sektöründe güveni ve etkinliği arttırmanın yöntemlerinden bazıları olduğu da bir kez daha teyit edildi.