İÇ GÜVENLİK GÜÇLERİNE İLİŞKİN ÇERÇEVE KANUN TASARISI TASLAĞI’NDA SON RÖTUŞLAR

İç Güvenlik Güçlerine İlişkin Çerçeve Kanun Tasarısı Taslağı Komitesi altıncı toplantısı, 12 Aralık 2014’te İçişleri Bakanlığı’nca, İç Güvenlik Sektörünün Sivil Gözetiminin Geliştirilmesi Projesi 2. Aşama kapsamında, Ankara’da gerçekleştirildi.

Çerçeve Kanun Taslağı sunumu yapıldı

Toplantının amacı, İç Güvenlik Güçlerine İlişkin Çerçeve Kanun Tasarısı Taslağı’na ilişkin AB ve uluslararası standartlara uygun olarak şu ana kadar tamamlanan çalışmaların aktarılması olarak belirlendi.

Toplantıya, konuyla ilgili uluslararası ve yerel uzmanların yansıra, İçişleri Bakanlığı yetkilileri ve proje uzmanları katıldı. Yetkililer ve uzmanlar, projenin amaçları, çerçeve kanun taslağının yöntem ve dayanağı ile İç Güvenlik Güçlerine İlişkin Çerçeve Kanun Tasarısı Taslağı üzerine sunumlar gerçekleştirdiler.

Mükemmeliyete ulaşmak için yapıcı tartışmalar

Toplantı, İç Güvenlik Güçlerine İlişkin Çerçeve Kanun Tasarısı Taslağı üzerine yapılan tartışmaların ardından sona erdi. Gerçekleştirilen tartışmalar, kısa bir süre içinde tamamlanacak olan Taslak üzerinde yapılacak son rötuşlar için son derece verimli ve yararlı bir zemin oluşturdu.

Neredeyse hazır

Tamamlanmak üzere olan İç Güvenlik Güçlerine İlişkin Çerçeve Kanun Tasarısı Taslağı, katılımcıların da katkılarıyla İçişleri Bakanlığı’na sunulma aşamasına neredeyse hazır hale geldi. Taslak, tüm kolluk kuvvetleri için profesyonellik, evrensel insan hakları ve ortak etik kurallarını; temel hizmet standartları olarak öne çıkarıyor. Taslak ile ayrıca İçişleri Bakanlığı’na, tüm kolluk kuvvetleri için bir ortak güvenlik stratejisi oluşturma sorumluluğu veriliyor.