PROJE HEYETİNDEN BİRLEŞİK KRALLIK’A RESMİ ZİYARET

"İç Güvenlik Sektörünün Sivil Gözetiminin Geliştirilmesi Projesi-II. Aşama" kapsamında, T.C. İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürü Sn. Ali Fidan Başkanlığındaki heyet, Birleşik Krallık’a resmi bir ziyarette bulundu. 14-19 Eylül 2014 tarihleri arasında gerçekleştirilen ziyarette heyet, Birleşik Krallık’taki kolluk sistemini ve gözetim mekanizmalarını yerinde inceleme fırsatı buldu.

İngiltere’de organize suçlarla mücadele konusunda bilgi alındı

Birleşik Krallık siyasi yapısı hakkında bilgilendirmeyle başlayan ziyaret, “Büyük Britanya’daki Siyasi Yapı ve Kolluk Sistemi” üzerine gerçekleştirilen sunumla devam etti. Birleşik Krallık İçişleri Bakanlığı Organize Suçlar Strateji Merkezi’ne gerçekleştirilen ziyarette de “İngiltere’de organize suçlarla mücadele” konusunda heyete brifing verildi. Bu görüşmenin ardından Türkiye Cumhuriyeti Londra Büyükelçisi Sn. Abdurrahman Bilgiç’e nezaket ziyaretinde bulunuldu.

Farklı alanlarda önemli temaslar

Yine Birleşik Krallık İçişleri Bakanlığı’nda “Polis Performans Değerlendirme Mekanizmaları (IQuanta)” konusunda yapılan bilgilendirmenin ardından Birleşik Krallık Adalet Bakanlığı’nda Kraliyet Polis Teftiş Kurulu ziyaret edildi. Dördüncü günde ise Hampshire ziyareti gerçekleştirildi. Heyet burada, seçimle işbaşına gelen ve polis kuvvetlerinin stratejilerini belirleyen, aynı zamanda Yerel Emniyet Müdürü’nün de atamasını yapan "Polis ve Suç Komiseri"nin görevleri ve sorumlulukları hakkında bilgi edindi. Heyet 19 Eylül 2014 tarihinde yurda döndü.

Hem merkezi, hem mahalli düzey güçlendiriliyor

İngiltere ve Galler’deki sivil gözetim ve kolluk faaliyetleri idaresinin mevcut durumunu, “hem merkezi hem de mahalli seviyelerin güçlendirilmesi” olarak tanımlamak mümkün. İngiltere ve Galler’deki polis faaliyetleri, en iyi biçimde, “merkezi koordinasyon altındaki adem-i merkeziyetçi emniyet sistemi” olarak tanımlanabilir. Bu çalışma ziyaretiyle; her iki düzeyde de yönetişim ve hesap verebilirliği amaçlayan reformlara bağlı olan kolluk sisteminin, merkezi ve mahalli yönetişim kapsamındaki yapısını ve bu alandaki gelişmeleri inceleme fırsatı elde edildi.