KOLLUK KUVVETLERİNİN PARLAMENTER GÖZETİMİ EĞİTİMİ SAPANCA’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

“İç Güvenlik Sektörünün Gözetiminin Geliştirilmesi Projesi-II. Aşama” kapsamında yapılan kolluk kuvvetlerinin parlamenter gözetimi konulu eğitim 13-17 Ekim 2014 tarihleri arasında Sapanca’da tamamlandı. Çeşitli resmi kurum ve kuruluşlardan 18 uzmana verilen eğitimde demokratik parlamenter gözetim üzerine karşılaştırmalı analizler gerçekleştirildi.

Eğitimi yerli ve yabancı uzmanlar verdi

Eğitim, İçişleri Bakanlığı yetkilileri de dâhil olmak üzere yerli ve Birleşik Krallık ve Almanya’dan gelen uluslararası uzmanlarca verildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden on beş yasama uzmanı, Savunma Sanayi Müsteşarlığı’ndan iki uzman ve Sayıştay’dan da bir uzman denetçi eğitim aldı.

Eğitimin dört önemli amacı

Eğitimin dört önemli amacı ise söyle belirlendi; yasama uzmanlarının parlamenter gözetim ile ilgili farkındalık seviyelerini arttırmak; bütçe süreçlerinde parlamentoların rolü üzerine uluslararası örnekler sunmak; parlamento personelinin mali konular ile ilgili niteliklerini geliştirmek ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki yasama uzmanların gelecekte ihtiyaç duyabilecekleri ileri düzey eğitim gereksinimlerini belirlemek.

Parlamenter gözetim üzerine karşılaştırmalı analiz gerçekleştirildi

Eğitim, hem katılımcılara hem de proje yetkililerine, daha ileri eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi açısından önemli yarar sağladı. Bununla birlikte eğitimde, demokratik parlamenter gözetim sistemleri üzerine karşılaştırmalı analizler gerçekleştirildi. Öte yandan, katılımcılar tarafından doldurulan eğitim anketinin ilk sonuçları, eğitime ilişkin genel tatmin seviyesine ulaşıldığını da ortaya koydu.