‘KOLLUK KUVVETLERİ İÇİN TASLAK KANUN TASARISI’ KOMİSYON TOPLANTISI

‘Kolluk Kuvvetleri için Taslak Kanun Tasarısı’ komisyon toplantısının ilki 14 Mayıs 2013 tarihinde Ankara’da gerçekleşti. Sn. Rahmi Doğan’ın açılış konuşmasını yaptığı toplantıda, Proje Baş Teknik Danışmanı Prof. Dr. Sebastian Roché Proje hakkında bilgiler verdi. ‘Kolluk Kuvvetleri için Taslak Kanun Tasarısı’ metodolojisi İçişleri Bakanlığı, Polis Teşkilatı, Jandarma, Sahil Güvenlik ve Gümrük Muhafaza Yetkililerinin katılımıyla paylaşıldı.

Metodolojinin açıklanmasının sonrasında, uluslararası uzman Marcus Gonzales katılımcılara İspanya yasalarında iç güvenlik güçlerinin etkin sivil gözetimi sağlamak için oluşturulan genel kurallar hakkında sunum yaptı. İspanyol sistemi katılımcılar tarafından iyi örnek olarak değerlendirildi. Buna rağmen, komisyonda ortaya çıkan fikir, kanunu birebir uygulamaktansa, Türk sisteminin kurallarına ve olgularına göre uyarlamanın gerekli olduğu belirtildi.

Verilen aradan sonra, komisyon içinde kanun taslağı hakkında farklı bakış açıları ortaya konuldu. Görüş bildirilerinin sonucunda komisyon her iç güvenlik birimine farklı kurallar koymaktansa, bütün birimlere ortak uygulanacak kuralların olmasında görüş birliğine vardı.

Bunlara ek olarak komisyon, akademisyenler ve hukukçulardan oluşacak olan taslak komitesinin, komisyonun vereceği kararlar sonucunda oluşturulacak yasa taslağını hazırlamasında karar kıldı.

‘Kolluk Kuvvetleri için Taslak Kanun Tasarısı’ komisyonunun ikinci toplantısı grup çalışmaları ve tartışmaları için Temmuz ayında toplanacaktır. Bu toplantıda yasa taslağının iskeleti belirlenecek ve komite yasa taslağını hazırlamaya başlayacaktır.