İLK BÖLGESEL KONFERANS İZMİR’DE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

“İç Güvenlik Sektörünün Sivil Gözetiminin Geliştirilmesi Projesi-II. Aşama” kapsamında düzenlenen bölgesel konferansların ilki, 25 Haziran 2014 tarihinde İzmir’de gerçekleştirildi. İzmir Valiliği’nin ev sahipliğinde düzenlenen konferansta, projenin temel çıktıları, 5 pilot ilden ve Ege bölgesindeki 4 diğer ilden gelen 90 katılımcıyla paylaşıldı.

Konferansa; İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürü ve Daire Başkanı, UNDP Demokratik Yönetişim Program Yöneticisi, proje uzmanlarının yanı sıra Aydın, Denizli, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Malatya, Manisa, Uşak ve Trabzon’dan Vali Yardımcıları, Kaymakamlar, İlçe Emniyet Müdürleri ve İlçe Jandarma Komutanları katıldı.

Fransa, Birleşik Krallık ve Türkiye örnekleri incelendi

Konferansta, projenin uluslararası ve yerel uzmanları tarafından 4 temel başlıkta ulaşılan çıktılara ilişkin sunumlar yapıldı. İlk başlık olan “Fransa, Birleşik Krallık ve Türkiye’deki kolluk kuvvetlerinin gözetimi için strateji tasarımı ve geliştirme” bölümünde, ilk olarak stratejinin hem yerel hem de ulusal ölçekte geliştirilip uygulandığı Birleşik Krallık örneği, konuyla ilgili uluslararası uzman tarafından anlatıldı. Buna göre, Birleşik Krallık’taki “Emniyet Müdürü”nün (Chief Constable) temel görevlerinden biri, “Kolluk İçin Stratejik Gereklilikler” şeklinde ifade edilen ulusal gereklilikler ile yerel öncelikler arasındaki dengeyi kurmak oluşturuyor. Fransa’daki uygulamanın anlatıldığı ikinci sunumda ise; merkezde Parlamento, İçişleri Bakanlığı, bakanlıklar arası komisyonlar ile yerel düzeyde Vali (Prefets) ve Yerel Güvenlik Konseylerinin, strateji geliştirme ve uygulamada aktif görev almasının, tüm paydaşların katılımını içeren iyi bir örnek olduğu vurgulandı. Dikkat çeken önemli bir uygulama da Fransa’da suç önleme konusunda kullanılmak üzere bakanlıklar arası bir bütçenin tahsis edilmiş olmasıdır.

İşe alma ve terfi sistemleri değerlendiridi

İkinci başlık, Fransa, Türkiye ve Birleşik Krallık’ta emniyet ve jandarma personelinin işe alımları ve terfileri oldu. Fransa’daki merkezî işe alma süreci, Birleşik Krallık ve Galler’deki görece daha adem-i merkezi olan sistemle karşılaştırıldı. Türkiye’deki kolluk kuvvetlerinin işe alma ve terfi sistemleri hakkında da sunum yapıldı.

Sistemdeki boşluklar

Üçüncü başlık, özel güvenlik sektörünün düzenlenmesiydi. Özellikle özel güvenlik sektöründe başarılı bir düzenleyici sistem için temel unsurlar, AB normları, uluslararası standartlar, uluslararası iyi uygulama örnekleri ve tavsiyeler hakkında sunumlar yapıldı. Türkiye’deki düzenleyici sistemde bulunan boşluklar tanımlandı.

Yeni bir örgütsel dizayn gerekliliği

Konferansın son başlığı ise kolluk kuvvetlerinin İçişleri Bakanlığı tarafından gözetimi için en iyi mekanizma üzerineydi. Temel bulgu, kolluk kuvvetlerinin büyüklüğü ve önemi nedeniyle, İçişleri Bakanlığı’nda merkezî düzeyde yeni bir teşkilatlanmaya gidilmesinin gerekliliği olarak öne çıktı.