İL KONFERANSLARINDA DÖRDÜNCÜ DURAK MALATYA OLDU

“İç Güvenlik Sektörünün Sivil Gözetiminin Geliştirilmesi Projesi - 2. Aşama” kapsamında pilot ilçe olarak seçilen Yeşilyurt’ta yapılan çalışmalar; düzenlenen il konferansında Malatya genelinden gelen katılımcılar ile paylaşıldı.

12 Haziran 2014 tarihinde gerçekleştirilen “Malatya İl Konferansı ve Suç Önleme Teknikleri Eğitimi” başlıklı konferansta ayrıca suç önleme teknikleri ve modelleri konusunda Türkiye ve Fransa’daki uygulamalar katılımcılara aktarıldı.

Katılım yine yüksekti

Konferansa, Malatya Valisi Sn. Vasip Şahin, Cumhuriyet Başsavcısı, Vali Yardımcıları, ildeki Kaymakamlar, İlçe Emniyet Müdürleri, İlçe Jandarma Komutanları, Belediye temsilcileri, Muhtarlar Dernekleri Başkanları, Meslek Odaları temsilcileri, önde gelen sivil toplum kuruluşları, İl ve İlçe (Yeşilyurt ve Hekimhan) Yerel Önleme ve Güvenlik Kurulu üyeleri ile birlikte İçişleri Bakanlığı yetkilileri, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) temsilcisi ve proje uzmanları katıldı.

Yeşilyurt Yerel Önleme ve Güvenlik Kurulu’nun faaliyetleri değerlendirildi

Proje kapsamında oluşturulan Yeşilyurt Yerel Önleme ve Güvenlik Kurulu tarafından proje pilot uygulaması çerçevesinde, madde bağımlılığından, hırsızlığa, aile içi şiddetten trafik sorunlarına, umuma açık alanlardaki güvensizlik hissinden başıboş sokak hayvanları ve metruk binalara kadar 7 farklı güvenlik sorununa ilişkin 46 aktiviteyi içeren 18 eylem planı hazırlandı. Belirlenen tüm güvenlik önceliklerine ilişkin konularda seminerler ve eğitimler düzenlenmesinin yanında ilçeye özgü yeni çözüm modelleri geliştirildi. Örneğin, aile içi şiddeti önlemek amacıyla aile içi iletişimi güçlendirmeye odaklanan seminer çalışmalarının yanında uzun yıllardır evliliklerini devam ettiren çiftlerin genç çiftlere fahri evlilik danışmanlığı yapması sağlandı. Ayrıca suç işlemeye meyilli kişilerin uğrak yerlerinden olabilen metruk binaların yıkılması veya satılması ile ilgili olarak mülk sahipleri ile işbirliği yapılmasına yönelik Yeşilyurt’a özgü ortaklıklar geliştirildi.

Bunların yanı sıra, madde bağımlılığını önlemek amacıyla anne-babalara ve öğretmenlere gençleri madde bağımlılığından korumaya yönelik aile içi iletişim, gençlik dönemi sorunları, okul başarısı gibi konularda konferanslar düzenlendi. Risk grubundaki öğrencilere ve erlere madde bağımlılığının zararları konusunda bilgilendirici seminerler düzenlenmesinin yanında doğrudan risk grubunda yer alan gençler hedeflenerek, gençleri maddeyle tanışabilecekleri ortamlardan uzaklaştırmak ve faydalı uğraşlara sevk etmek üzere bir model geliştirildi. Risk grubundaki öğrenciler belirlenip yeteneklerine göre özel tiyatro ve futbol kurslarına;. risk grubunda olup sokakta çalışan çocuklar ise meslek edindirme kurslarına kaydedildi. Kurs sonrası gençlerin İŞKUR aracılığıyla işe yerleştirilmelerini hedefleyen çok boyutlu, kurumlar arası koordinasyonu ve STK katılımını içeren detaylı bir planlama da yapıldı. Uygulamanın proje bittikten sonra da sürdürülebilir olması için, bu gençlerden talepte bulunanlar ile irtibat devam ettirilerek Eylül 2014’ten itibaren Öncü Gençlik Spor Derneği’nin izci eğitimlerine yıl boyu katılmaları sağlanacaktır.

Başarı için sivil toplum katılımının önemi büyük

Katılımcılar, Yeşilyurt’ta kurulan Yerel Önleme ve Güvenlik Kurulu’nun yaptığı çalışmaların sivil toplum katılımını artırarak daha fazla demokratikleşmeye katkı sağladığını, güvenlik zaafiyeti yaratabilecek sorunların ve suçun önlenmesi noktasında kurumlar arasında koordinasyonu artırması yanında sivil toplumun da desteğinin alınmasını sağladığını vurguladılar. Bu yaklaşımın, hızlı ve etkin çözümlerin üretilmesine destek olduğu da katılımcılar tarafından ayrıca ifade edildi.