TÜRK ÖZEL GÜVENLİK MEVZUATI İSTANBUL’DAKİ SEMİNERDE TARTIŞILDI

Türkiye’de özel güvenliğin artan önemi ve yeni düzenlemelere duyulan ihtiyaç konulu seminer, “İç Güvenlik Sektörünün Sivil Gözetiminin Geliştirilmesi Projesi - Aşama II” kapsamında 9 Haziran 2014 tarihinde İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi işbirliğiyle gerçekleştirildi.

Sektörün hukuki temelleri, mevzuat ve kontrol yapısı ile birlikte AB standart ve normları ve en iyi uygulamalar başlıklarındaki üç temel konunun değerlendirildiği seminere, geniş ölçüde özel güvenlik sektörünün üst kademelerinden davet edilen 40’tan fazla temsilci katıldı.

Özel güvenliğin hukuki temelleri

Seminerde, sektörün hukuki temellerine ilişkin olarak özel güvenlik personelinin geniş ölçekli yetkileri incelendi. Katılımcılar, bu yolla özel sektör tarafından üstlenilen ve yasalarla tam olarak uyumlu olmayan bazı genel prosedürleri tartışma fırsatı buldu. Tartışmalar açıkça gösterdi ki özel güvenliğin ölçeğinin ve üstlendiği rolün çok hızlı büyümesi, yasal mevzuatın olağan sektör pratikleri karşısında güncel tutulamamasına yol açıyor ve daha fazla reform ihtiyacının değerlendirilmesine ihtiyaç bulunuyor

Türk mevzuat sistemi

Seminerde, Türkiye’deki sistem içindeki lisanslama, icra ve eğitim düzeni de incelendi. Silahsız ve silahlı güvenlik personeli ile şirketlere yönelik ayrıntılı ihtiyaçlar belirlendi. Eğitim ve yüksek öğretimin de değerlendirildiği seminerde, bu gibi kursların sağladığı muafiyetler, üniversite mezunlarının girdiği pozisyonlar, kamu güvenlik sektöründeki eğitim eksikliği ve özel sektörün rolüne yönelik tartışmalar gerçekleştirildi.

AB standartları ve normları

Katılımcılar, özel güvenlik için AB standartları ve normlarını da öğrenme fırsatı buldular. Türkiye’de reformlar yapılmasını gerektirecek tek pazar ve çalışanların korunmasıyla ilgili AB gereklilikleri olsa da, AB mevzuat sistemine yönelik açık ve net bir standart olmadığını da anlamış oldular. AB’deki en iyi uygulamalar da ele alınırken, en iyi mevzuat sistemlerine sahip olarak değerlendirilen İspanya ve Belçika üzerinde de özellikle duruldu.

Özel katkı da tartışıldı

Güvenlik konusu üzerinde gerçekleştirilen tartışmalar genellikle özet katkıya ya çok az değinerek ya da hiç değinmeksizin genellikle kamu kesimine odaklandı. Bu durum, pek çok ülkede özel güvenliğin belirleyici bir rolü olmasıyla ve hatta bazı devletlerin, kamudakinden daha çok özel güvenlik personeli istihdam etmesiyle tezat oluşturan bir durum olarak öne çıktı.

Bahçeşehir Üniversitesi eğitimcilerinden büyük destek

Seminer, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi işbirliğiyle ve Hukuk Fakültesi’nden Prof. Dr Feridun Yenisey, CSG-City Security Group Yönetim Kurulu Başkanı ve Bahçeşehir Üniversitesi Özel Güvenlik ve Koruma Programı Genel Koordinatörü Osman Öztürk ve CSG-City Security Group Genel Müdür Yardımcısı ve Bahçeşehir Üniversitesi Özel Güvenlik ve Koruma Programı Eğitimcilerinden Özer Özben’in büyük desteğiyle gerçekleştirildi.