İL KONFERANSLARI SERİSİ İSTANBUL İLE DEVAM ETTİ

“İç Güvenlik Sektörünün Sivil Gözetiminin Geliştirilmesi Projesi - 2. Aşama” kapsamında düzenlenen il konferansları serisinin üçüncüsü 13 Mayıs 2014 tarihinde İstanbul’da yapıldı.

“İstanbul İl Konferansı ve Suç Önleme Teknikleri Eğitimi” konferansında, ilk iki konferansta olduğu gibi, suç önleme teknikleri ve modelleri, teori ve uygulamalar temelinde katılımcılara anlatıldı. Proje kapsamında oluşturulan Yerel Önleme ve Güvenlik Kurulları faaliyetlerine ilişkin tecrübeler de katılımcılara aktarıldı.

Geniş katılım sağlandı

Konferansa, İstanbul Vali Yardımcısı Sn. Aziz Mercan., ildeki Kaymakamlar, İlçe Emniyet Müdürleri, Jandarma Komutanları, Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı, Belediye Başkanları, ilçelerdeki Muhtarlar Dernekleri Başkanları, Meslek Odaları temsilcileri, önde gelen sivil toplum kuruluşları, üniversitelerden ve medyadan temsilciler, İl ve İlçe Yerel Önleme ve Güvenlik Kurul üyeleri ile birlikte İçişleri Bakanlığı yetkilileri ve proje uzmanları katıldı.

Yerel Güvenlik Planları kolluk-sivil toplum ortaklığı sağlıyor

Dört pilot ilçenin çalışmalarını paylaşmaları; hem pilot ilçelerin birbirleriyle tecrübe paylaşımına hem de bu tecrübelerin, tüm diğer katılımcı ilçelerin dikkatine sunulmasına olanak sağladı. Konferans sırasında başka ilçelerden katılımcılar da kendi ilçelerinde benzer bir uygulama yapma ve Yerel Güvenlik Planları hazırlama yönündeki ilgilerini ortaya koydular. Katılımcıların yorumları ve soruları, Yerel Güvenlik Planlarının iç güvenliğin sağlanmasında kolluk ve sivil toplum ortaklıklarını ve kurumlar arası iletişimi ve işbirliğini artırdığına, dolayısıyla mevcut uygulama ve mekanizmaların etkin kullanımını mümkün kıldığına işaret etti.