2. EĞİTİCİLERİN EĞİTİMİ PROGRAMI “YEREL PLANLAMA” ÜZERİNE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

2. Eğiticilerin Eğitimi programı yerel güvenlik komisyonlarının etkin bir şekilde çalışması ve yerel güvenlik planlarının hazırlanmasıyla ilgili eğiticiler ve operasyonel sekreterya üyelerine gerekli bilgi ve beceriyi sağlamak için düzenlendi.

Yerel planlama üzerine eğitim yerel güvenlik komisyonlarına sekreterlik hizmeti veren 30 ofis personelinin katılımıyla 20-21 Ocak tarihlerinde İstanbul, Taksim Point Otel’de yapıldı. Eğitim yerel ve uluslararası uzmanların desteğiyle gerçekleştirildi.

Planlamanın teknik yönleri değerlendirildi

8 pilot ilden katılan Yerel Önleme ve Güvenlik Komisyonları üyeleri yerel güvenlik planlarını yapmaları konusunda teknik yönlerini geliştirmek için seminerde bir araya geldiler. Stratejik planlama ile ilgili temel kavramlar, kamu sektörü stratejik planlarından örneklerle yerel planlama, yerel güvenlik önceliklerinin tanımlanması ve belirlenmesi ile performans göstergeleri değerlendirilen konular arasındaydı.

Yerel ihtiyaçların önceliğinin altı çizildi

Bu konuların dışında yerel planlamanın farklı açılarına da odaklanıldı. Yerel ihtiyaçlar, göstergelerin belirlenmesi, sonuçların ölçümü, veri yorumlanması referans alınarak yerel önleme ve güvenlik planlarında risk analizi ve yönetiminin yapılması ve planların yapılmasında bu yöntemlerin kullanılması katılımcılara sunulan diğer konular arasındaydı.

Etkin iletişim etkin planlama demektir

İki günlük seminerin sonucunda, katılımcılar yerel güvenlik planlarının risk analizi sonrasında yapılması konusunda bilgilendirildiler. Edinilen deneyim olarak yerel önleme ve güvenlik komisyonlarının düzgün bir şekilde işlemesi ve daha iyi yerel güvenlik planlarının yapılması ancak etkin bir zaman ve toplantı yönetimiyle olabileceği sonucuna varıldı.