YASAMA UZMANLARI İÇİN “KOLLUK KUVVETLERİNİN PARLAMENTER GÖZETİMİ” SEMİNERİ DÜZENLENDİ

İç Güvenlik Sektörünün Sivil Gözetiminin Geliştirilmesi Projesi kapsamında, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görev yapan yasama uzmanları için “Kolluk Kuvvetlerinin Parlamenter Gözetimi ’’ konulu bir seminer düzenlendi.

Ankara’da 5 Nisan 2013’te Holiday Inn Otel’de düzenlenen seminerde; projenin baş teknik danışmanı Prof. Dr. Sebastian Roché, “ Etkin Parlamenter Denetimin Temel Prensipleri”, uluslararası uzman Lodewijk Vanoost “Belçika’da Kolluk Kuvvetlerinin Parlamenter Denetiminde Kullanılan Yasal Çerçeve ile Kullanılan Etkin Araçlar ve Mekanizmalar” konularında sunum yaptılar.

Seminerde ayrıca uluslararası uzman, Floran Vadillo ise Fransa’da parlamenter denetimin nasıl işlediğine ilişkin bilgi verdi ve konuyla ilgili çalışmalarını katılımcılara aktardı.

Sunumlar sonrasında Roché, Vanoost ve Vadillo, yasama uzmanları tarafından konuya ilişkin yöneltilen soruları da ayrıntısıyla yanıtladılar.

Yasama uzmanları, sunumların ardından Ömer Dişbudak ve İbrahim Gürkan Sarı’nın moderatörlüklerinde iki gruba ayrılarak “AB Üyesi Ülkelerin Parlamenter Gözetim Sistemi Örneklerinden Türkiye’de Uygulanabilecek Mekanizmalar Var Mıdır?” konusunu tartıştılar ve sonuçlarını sundular.