MİLLETVEKİLLERİ İÇİN PARLAMENTER GÖZETİM SEMİNERİ DÜZENLENDİ

İç Güvenlik Sektörünün Sivil Gözetiminin Geliştirilmesi Projesi kapsamında, Milletvekilleri için “Kolluk Kuvvetlerinin Parlamenter Gözetimi’’ konulu bir seminer düzenlendi.

Ankara’da 6 Nisan 2013’te Kızılcahamam Asya Termal Otel’de düzenlenen ve muhtelif partilere mensup Milletvekillerinin katıldığı seminerin açış konuşmasını İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Sayın Seyfullah Hacımüftüoğlu yaptı. Hacımüftüoğlu, konuşmasında Milletvekillerine projeye ilişkin bilgi sundu.

Seminerde; projenin baş teknik danışmanı Prof. Dr. Sebastian Roché, “Etkin Parlamenter Denetimin Temel Prensipleri”, uluslararası uzman Lodewijk Vanoost “Belçika’da Kolluk Kuvvetlerinin Parlamenter Denetiminde Kullanılan Yasal Çerçeve ile Kullanılan Etkin Araçlar ve Mekanizmalar” konularında sunum yaptılar.

Seminerde ayrıca uluslararası uzman, Floran Vadillo ise Fransa’da parlamenter denetimin nasıl işlediğine ilişkin bilgi verdi ve konuyla ilgili çalışmalarını katılımcılara aktardı.

Projenin Yasal Çerçeve Uzmanı, Prof. Dr. Feridun Yenisey, “Önleyici Kolluk Hizmetlerinin Demokratik Meşruiyeti Sorunu” konusunda geniş açıklamalarda bulundu.

Sunumlar sonrasında Roche, Yenisey, Vanoost ve Vadillo, Milletvekilleri tarafından konuya ilişkin yöneltilen soruları da ayrıntısıyla yanıtladılar.

Milletvekilleri, sunumların ardından Yavuz Donat ve Fikret Bila’nın moderatörlüklerinde iki gruba ayrılarak “AB Üyesi Ülkelerin Parlamenter Gözetim Sistemi Örneklerinden Türkiye’de Uygulanabilecek Mekanizmalar Var Mıdır?” konusunu tartıştılar ve sonuçlarını sundular.