Birinci aşaması 2008-2010 yılları arasında hayata geçirilen "İç Güvenlik Sektörünün Sivil Gözetiminin Geliştirilmesi Projesi”nin ikinci aşaması birkaç ay içinde tamamlanacak. 5 ile bağlı 9 ilçede hayata geçirilen “Aşama 2” kapsamında, vatandaş katılımlı “Yerel Önleme ve Güvenlik Kurulları” oluşturulması için kanun tasarısı taslağı hazırlandı ve katılımcı demokrasiyi ön planda tutan öneriler getirildi.

Vatandaş odaklı Yerel Kurullar için öneriler sunuldu

"İç Güvenlik Sektörünün Sivil Gözetiminin Geliştirilmesi Projesi” ile projenin iki aşamasının hayata geçirildiği toplam 4 yıllık süre içinde önemli kazanımlar elde edildi. Proje kapsamında mevcut mekanizmalar gözden geçirilerek, vatandaşların önceliklerini ve endişelerini dile getirebilmelerine imkân verecek, aynı zamanda da suçun önlenmesi için ortaklık yaklaşımını geliştirecek “Yerel Önleme ve Güvenlik Kurulları” oluşturulması konusunda Türk yetkililere öneriler sunuldu.

Model, Türkiye’nin ihtiyaçlarına göre şekillendirildi

Proje’nin 2008-2010 yıllarında yürütülen birinci aşamasında, 5 pilot ilçede bu kurullara yönelik uygulamalar hayata geçirildi. 2012-2014 yılları arasında yürütülen Aşama 2’de ise 9 pilot ilçede çalışmalar gerçekleştirildi ve model Türkiye’deki ihtiyaçlara göre şekillendirildi.

Kanun tasarısı taslağı hazırlandı

Çalışmalar kapsamında ayrıca, konuyla ilgili kanun tasarısı taslağı da hazırlandı. Taslak, güvenlik sisteminin yerel idaresi, Kaymakamlar ve Valilerin başkanlığındaki kurullara üyelik, yerel güvenlik sorunlarının teşhisinde kurulların rolü ve Kolluk Kuvvetleri ile diğer aktörler (belediyeler, STK’lar ve diğer devlet kurumları) tarafından uygulanacak yerel güvenlik planlarının hazırlanması konularını içeriyor.

Katılımcı yaklaşım anlayışı hayata geçiriliyor

Proje kapsamında yürütülen çalışmalarda, kolluk hizmetlerinde katılımcı yaklaşıma özel bir önem veriliyor. Bu yaklaşıma göre, demokrasilerde, vatandaşların ulusal ve yerel düzeyde yönetime ve özellikle de kolluk kuvvetlerinin idaresine doğrudan katılım sağlanması arzu edilen bir yaklaşım olarak öne çıkıyor. Buradaki “katılım”, sadece vatandaşların seçimlere katılımını ifade eden “temsili demokrasi” bağlamında değil, kamu hizmetini alan bireyler olarak vatandaşların katılımını ifade eden “katılımcı demokrasi” anlamında ele alınıyor. Bu çerçevede, vatandaşların gözetimini arttırmanın önemli bir yolu da onların; iç güvenlik önceliklerinin belirlenmesi ve aldıkları hizmetin değerlendirilmesi süreçlerine katılımlarının tanımlanması ve kurumsallaştırılması olarak öne çıkıyor.

Proje hakkında

Proje, T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülüyor. Bakanlık, proje faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, analitik raporlar hazırlanması ile toplantılar ve seminerler düzenlenmesi konularında Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’ndan (UNDP) teknik destek alıyor. Projenin finansmanı Avrupa Birliği tarafından sağlanıyor ve proje uygulaması hem ulusal hem de yerel düzeyde İçişleri Bakanlığı tarafından takip ediliyor. Proje’nin merkez ofisi Ankara’da bulunuyor. Mülki İdare Amirlerinin yetkisi altında hafif suçların önlenmesi ve sivil toplumla istişare amacıyla koordinasyon ve danışma kurullarının (Yerel Önleme ve Güvenlik Kurulları) oluşturulduğu 9 pilot ilçe ise şöyle: Gaziantep’te Şahinbey; İstanbul’da Eyüp, Fatih, Kadıköy, Üsküdar; İzmir’de Çeşme; Malatya’da Yeşilyurt ve Hekimhan ile Trabzon’da Vakfıkebir. Proje hakkında ayrıntılı bilgiye www.sivilgozetim.org.tr