"İç Güvenlik Sektörünün Sivil Gözetiminin Geliştirilmesi Projesi-Aşama 2” kapsamında önemli çalışmalar hayata geçiriliyor. Kolluk Kuvvetleri Çerçeve Kanun Taslağı hazırlıklarında büyük aşama kaydedilirken, kolluk kuvvetlerinin stratejik planlama kapasitesi ve birey odaklı ihtiyaç analizi alanlarında da önemli adımlar atıldı.

T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından; Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın (UNDP) teknik ve Avrupa Birliği’nin mali desteğiyle yürütülen "İç Güvenlik Sektörünün Sivil Gözetiminin Geliştirilmesi Projesi-Aşama 2” kapsamında kolluk kuvvetlerinin işleyişine yönelik önemli aşamalar kaydediliyor.

Kolluk Kuvvetleri’nin stratejik planlama kapasiteleri incelendi

Çalışmaların önemli bir ayağını, kolluk kuvvetlerinin stratejik planlama kapasitelerinin incelenmesi oluşturuyor. Bu çerçevede hazırlanan rapor tamamlandı. Planlama uzmanlarının yanı sıra İçişleri Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Sayıştay, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan uzmanlarıyla da yapılan derinlemesine mülakatlarla ulaşılan bulgular ve veriler rapora yansıtıldı.

Yasalar gözden geçirildi, bulgular uluslararası örneklerle karşılaştırıldı

Bununla birlikte, halihazırdaki stratejik planlama ve değerlendirme kapasitesinin incelenmesi amacıyla, mevcut yasalar ve diğer ilgili mevzuat da gözden geçirildi. Raporda yer verilen bulgulardan ayrıca, Türkiye ile Fransa ve Birleşik Krallık’taki kolluk kuvvetlerinin stratejik planlama kapasitelerinin karşılaştırılmasında yararlanıldı.

Birey odaklı ihtiyaç analizi yapıldı

Yine proje kapsamında hayata geçirilen bir başka önemli çalışmayla, birey odaklı ihtiyaç analizi raporu hazırlamak amacıyla polis ve jandarma yetkilileriyle görüşmeler gerçekleştirildi. Bugüne dek Gaziantep, İstanbul ve Malatya’da yapılan ve önümüzdeki aylarda da devam edecek olan bu görüşmelerde, kolluk kuvvetlerinin birey odaklı çalışmalar yürütebilmeleri için ne gibi düzenlemelere ihtiyaç olduğunun belirlenmesi amaçlanıyor

Kolluk Kuvvetleri Çerçeve Kanun Taslağı için önemli adımlar atıldı.

Proje kapsamında yürütülen çalışmalarda, kolluk hizmetlerinde katılımcı yaklaşıma Proje ile sağlanacak önemli kazanımlarından biri olan Kolluk Kuvvetleri Çerçeve Kanun Taslağı için de çalışmalar devam ediyor. Gerçekleştirilen toplantılar sonunda oluşturulacak taslak, proje kapsamında yetkili birimlere sunulacak.

Proje hakkında

"İç Güvenlik Sektörünün Sivil Gözetiminin Geliştirilmesi Projesi-Aşama 2”, T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülüyor. Bakanlık, proje faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, analitik raporlar hazırlanması ile toplantılar ve seminerler düzenlenmesi konularında Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’ndan (UNDP) teknik destek alıyor. Projenin finansmanı Avrupa Birliği tarafından sağlanıyor ve proje uygulaması hem ulusal hem de yerel düzeyde İçişleri Bakanlığı tarafından takip ediliyor. Proje’nin merkez ofisi Ankara’da bulunuyor. Mülki idare amirlerinin yetkisi altında hafif suçların önlenmesi ve sivil toplumla istişare amacıyla koordinasyon ve danışma kurullarının (Yerel Önleme ve Güvenlik Kurulları) oluşturulduğu 9 pilot ilçe ise şöyle: Gaziantep’te Şahinbey; İstanbul’da Eyüp, Fatih, Kadıköy, Üsküdar; İzmir’de Çeşme; Malatya’da Yeşilyurt ve Hekimhan ile Trabzon’da Vakfıkebir. Proje hakkında ayrıntılı bilgiye www.sivilgozetim.org.tr internet adresinden ulaşılabiliyor.