Polis, Jandarma ve Sahil Güvenlik için “Birleşik Akademi Toplantısı”

"İç Güvenlik Sektörünün Sivil Gözetiminin Geliştirilmesi Projesi-Aşama 2” kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın üst düzey yetkililerinin katıldığı “Birleşik Akademi Toplantısı” gerçekleştirildi.

T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından; Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın (UNDP) teknik ve Avrupa Birliği’nin mali desteğiyle yürütülen "İç Güvenlik Sektörünün Sivil Gözetiminin Geliştirilmesi Projesi-Aşama 2” kapsamında “birleşik akademi” tartışıldı.

Polis, Jandarma ve Sahil Güvenlik buluştu

Yerli ve yabancı 12 uzmanın katılımıyla gerçekleşen “Birleşik Akademi Toplantısı”nda, tüm kolluk kuvvetlerini kapsayacak bir birleşik akademiye duyulan ihtiyaç ve böyle bir akademi oluşturmanın işlevselliği üzerine değerlendirmeler yapıldı. Kolluk kuvvetleri idarecilerinin Türkiye, Fransa, İtalya ve İngiltere’deki eğitim koşulları karşılaştırıldı.

Ortak organizasyon ve yönetim kültürü geliştirilmesi ihtiyacı

Toplantıda, ortak organizasyon ve yönetim kültürü ve becerileri geliştirilmesi; kuvvetler arasında koordinasyon ve işbirliği geliştirilmesi için kurumsal temel oluşturulması ile birlikte polis teknikleri, Türk idari sistemi, küresel dünya ve yurttaş beklentilerine yönelik değişimi yansıtacak biçimde üst düzey yöneticilere hizmet içi eğitim sağlanmasının önemli ihtiyaçlar olduğu üzerinde görüş birliğine varıldı.

Araştırma-geliştirme merkezi olarak da hizmet edebilir

Başarılı kolluk kuvveti idarecilerinin seçilerek kısa dönemli eğitime alınmasına yönelik olarak tasarlanacak bir birleşik akademinin, bu ihtiyaçlara hizmet edebileceği de değerlendirildi. Böyle bir birleşik akademinin; geleceğin üst düzey yöneticileri arasında ortak kültürün oluşturulması ve kendi aralarında profesyonel bir mesleki ağ oluşturmalarına yardımcı olmasının yanı sıra, bir araştırma-geliştirme merkezi olarak da faaliyet gösterebileceği üzerinde duruldu.

Proje hakkında

"İç Güvenlik Sektörünün Sivil Gözetiminin Geliştirilmesi Projesi-Aşama 2”, T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülüyor. Bakanlık, proje faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, analitik raporlar hazırlanması ile toplantılar ve seminerler düzenlenmesi konularında Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’ndan (UNDP) teknik destek alıyor. Projenin finansmanı Avrupa Birliği tarafından sağlanıyor ve proje uygulaması hem ulusal hem de yerel düzeyde İçişleri Bakanlığı tarafından takip ediliyor. Proje’nin merkez ofisi Ankara’da bulunuyor. Mülki idare amirlerinin yetkisi altında hafif suçların önlenmesi ve sivil toplumla istişare amacıyla koordinasyon ve danışma kurullarının (Yerel Önleme ve Güvenlik Kurulları) oluşturulduğu 9 pilot ilçe ise şöyle: Gaziantep’te Şahinbey; İstanbul’da Eyüp, Fatih, Kadıköy, Üsküdar; İzmir’de Çeşme; Malatya’da Yeşilyurt ve Hekimhan ile Trabzon’da Vakfıkebir. Proje hakkında ayrıntılı bilgiye www.sivilgozetim.org.tr internet adresinden ulaşılabiliyor.