“İç Güvenlik Sektörünün Sivil Gözetiminin Geliştirilmesi Projesi 2. Aşama” Pilot il toplantılarının ilki 6 Mart 2013 tarihinde Malatya’da gerçekleştirildi.

Toplantıda bir konuşma yapan Malatya Valisi Sn. Vasip Şahin, projenin çok önemli olduğunu vurgulayarak, kolluk kuvvetleri üzerindeki sivil gözetim kavramı konusuna dikkati çekti.

Anemon Otel’de yapılan toplantıda konuşan İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Sn. Rahmi Doğan ise “3,5 Milyon Euro bütçesi olan bu projenin tamamı Avrupa Birliği tarafından finanse edilecektir. 24 ay sürecek olan projenin amacı; Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne katılımına destek vermek, temel hak ve özgürlüklerin daha iyi bir şekilde kullanılmasını sağlamak, demokratik hak ile kişi hak ve özgürlüklerinin vatandaşlar tarafından kullanımını teminat altına almak, mevcut denetimlerin daha etkin bir şekilde yapılmasını sağlamaktır” dedi.

Proje Baş Teknik Danışmanı Prof. Dr. Sebastian Roché ise yaptığı sunumda “Türkiye’de iç güvenlik sektörünün sivil denetimi ve gözetimi ile ilgili olacak bu projeden tüm faydalanıcılar büyük yararlar elde edecek. Öncelikle vatandaşların ihtiyaçları sistematik bir şekilde ele alınacak ve göz önünde bulundurulacak. Bu proje halkın iç güvenlik kuvvetlerine daha fazla güvenmesini sağlayacak. Aynı zamanda vatandaşlarla daha fazla etkileşimde bulunma faaliyeti artacak, iç güvenlik kuvvetlerinin kendi yasal güvenliği de artmış olacak.”dedi.

Toplantıda daha sonra, Pilot İllerin Koordinasyonundan Sorumlu Uzman Sn. Sevcan Akıncı tarafından, “Yerel Güvenlik Komisyonlarının Yapısı, İşleyişi ve Görevleri” konusunda bir sunum yapıldı. Akıncı sunumunda; “Yerel güvenlik komisyonları, Valilerin yetkilerini işlevselleştirecektir. Bu komisyonlar, istişare amaçlı olarak kurulmaktadır ve mevcut mevzuata uygun birimlerdir” dedi.

Yerel güvenlik komisyonlarının; kamu kurumları (Valilik, Kaymakamlık, belediye, diğer kamu kurumları, muhtarlıklar), kolluk kuvvetleri (Polis, Jandarma, Sahil Güvenlik, Gümrük Muhafaza ve özel güvenlik şirketleri), sivil toplum kuruluşları (STK’lar, medya, akademisyenler) ve özel sektör (Ticaret ve Sanayi Odaları) temsilcilerinden oluşacağını söyleyen Akıncı; “Toplantılar Valilerin liderliğinde yapılacaktır. Yerel güvenlik planları; bölgenin tasviri, güvenlik ile ilgili mevcut veriler, güvenliği sağlayan mevcut mekanizmalar, yerel güvenlik ihtiyaçları analizi, güvenlik öncelikleri ve hedefleri, öncelikli güvenlik sorunlarının çözümünde kurumların taahhütleri, detaylı aksiyon planları, güvenlik planı izleme ve değerlendirme metot ve süreçlerini içerecek taahhütte bulunan kurumların imzalamalarından ardından hazırlanan plan uygulanmaya başlayacak” ifadelerini kullandı.

UNDP Program Müdürü Dr. Leyla Şen ise yaptığı konuşmada; projenin Avrupa Birliği’ne üyelik sürecindeki önemine dikkat çekti.

Konuşmaların ardından katılımcıların projeye ilişkin sorularına cevap verildi.

Toplantıya, Malatya Vali yardımcıları Sn. Ahmet Sait Kurnaz, Sn. Abdullah Öztoprak, Kaymakamlar, Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlıklarının il ve ilçe yöneticileri, kamu kurum ve kuruluşlarının üst düzey yöneticileri, akademisyenler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve medya mensuplarından oluşan 150’yi aşkın bir topluluk katıldı.

“İç Güvenlik Sektörünün Sivil Gözetiminin Geliştirilmesi Projesi 2. Aşama” Pilot il toplantılarının ikincisi 13 Mart 2013 tarihinde İzmir’de gerçekleştirildi.

Projenin Balçova Termal Tesisleri'nde gerçekleştirilen İzmir toplantısında konuşan İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Sn. Rahmi Doğan, projenin ilk aşamasında yapılan çalışmaları anlattı ve 2. Aşamada yapılması planlanan faaliyetler hakkında bilgi verdi.

İç Güvenlik Sektörünün Sivil Gözetiminin Geliştirilmesi Projesi'nin Türkiye'deki iç güvenlik hizmetlerini AB normları ve standartları ile uyumlu hale getirmeyi amaçladığını söyledi.

Kolluk güçlerine diğer kamu görevlilerinden farklı olarak kişi hak ve özgürlüklerine müdahale niteliği taşıyan özel yetkiler verildiğine dikkati çeken Sn. Doğan, insan hak ve özgürlüklerinin korunması ve demokratik hakların geliştirilmesi için bu alanlara müdahale yetkisi bulunan kolluk güçlerinin sivil otoritelerce kontrolü ve denetiminin özel önem taşıdığını söyledi.

Sn. Doğan, projenin Türkiye'deki iç güvenlik hizmetlerini AB normları ve standartları ile uyumlu hale getirmeyi amaçladığını kaydederek, "Proje, kolluk kuvvetleri ile sivil toplum kuruluşları arasında sivil gözetim kavramı üzerinde genel bir anlayış birliği oluşturmayı hedeflemektedir. Ayrıca AB örnek uygulamaları ve proje çıktıları kapsamında Türkiye'de etkin sivil gözetimin yasal çerçevesini oluşturmak ve iç güvenlik birimlerinin etkin bir biçimde denetlenebilmesi için İçişleri Bakanlığı'nın kurumsal kapasitesini artırmak da diğer hedefler arasındadır." diye konuştu.

Proje Baş Teknik Danışmanı Prof. Dr. Sebastian Roché ise yaptığı sunumda “İç Güvenlik Sektörünün Sivil Gözetiminin Geliştirilmesi Projesi 2. Aşama”ya ilişkin bilgi sundu. Pilot İllerin Koordinasyonundan Sorumlu Uzman Sevcan Akıncı, Yerel Güvenlik Komisyonlarının yapısı, işleyişi ve görevleri hakkında katılımcılara geniş açıklamalarda bulundu.

İzmir Vali Yardımcısı Ardahan Totuk da toplantıda yaptığı konuşmada, temel hak ve özgürlüklerin vatandaşlar tarafından daha rahat kullanılmasının önem taşıdığını söyledi ve daha sonra katılımcıların projeye ilişkin sorularına cevap verildi.

Toplantıya; Vali Yardımcıları, Kaymakamlar, Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlıklarının il ve ilçe yöneticileri, kamu kurum ve kuruluşlarının üst düzey yöneticileri, akademisyenler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve medya mensuplarından oluşan 122 kişilik bir topluluk katıldı.

Toplantı ile ilgili sunumlara buradan ulaşabilirsiniz.

“İç Güvenlik Sektörünün Sivil Gözetiminin Geliştirilmesi Projesi 2. Aşama” pilot il toplantılarının dördüncüsü 29 Mart 2013 tarihinde Gaziantep’te gerçekleştirildi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Sn. Rahmi Doğan, Türkiye'deki iç güvenlik sisteminin Avrupa Birliği standartlarına uygun hale gelmesi için kolluk kuvvetleri ile ortak çalışmalar yapılacağını belirterek, "7 pilot ilimizde başlayacak çalışmalarla iç güvenliği Avrupa Birliği normlarına uygun bir şekle getirmeye çalışacağız. Ancak o seviyeye gelebilmek için yerel anlamda güvenlik teşkilatlarına danışarak neler yapabileceğimizi ortaya koyacağız" dedi.

Projenin Baş Teknik Danışmanı Prof. Dr. Sebastian Roché ise sistemin işleyişinin AB standartlarına uygun hale getirilmesi için Türkiye'deki kolluk kuvvetlerine danışılacağını ifade etti. Kolluk kuvvetlerinin ortak uzlaşısı ile projenin amacına ulaşılabileceğini belirten Roche, “Amaç iç güvenliği AB standartlarına taşımaktır" dedi.

Toplantıda daha sonra, Pilot İllerin Koordinasyonundan Sorumlu Uzman Sn. Sevcan Akıncı tarafından “Yerel Güvenlik Komisyonlarının Yapısı, İşleyişi ve Görevleri” konusunda bir sunum yapıldı.

Daha sonra katılımcıların projeye ilişkin sorularına cevap verildi.

Toplantıya, Gaziantep Vali Yardımcısı Sn. Mevlüt Kurban, Kaymakamlar, Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlıklarının il ve ilçe yöneticileri, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, akademisyenler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve medya mensupları katıldı.