IMPROVEMENT OF CIVILIAN OVERSIGHT OF INTERNAL SECURITY SECTOR PROJECT – PHASE II LAUNCH EVENT ANKARA (24.01.2013)

Ülkemizde insan odaklı kamu güvenliği anlayışının yerleştirilmesine yönelik olarak kolluk güçleri üzerindeki sivil gözetim yetkilerinin etkinliğini artırmayı amaçlayan “İç Güvenlik Sektörünün Sivil Gözetiminin Geliştirilmesi Projesi”nin ikinci aşaması açılış toplantısı Ankara’da 24 Ocak 2013 tarihinde gerçekleştirildi.

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programının teknik desteği ile İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan projenin açılış toplantısına katılan ve bir konuşma yapan İçişleri Bakanı Sn. İdris Naim Şahin;

'Kamu güvenliği alanında yasal sınırlar içinde silah kullanabilme ve insanların temel hak ve özgürlüklerine müdahale edebilme yetkisi olan iç güvenlik birimlerimizin bu yetkilerini kullanırken mağdurların hukukuyla birlikte, sanık ve şüphelilerin yasal haklarına da riayet etmeleri evrensel hukukun önem ve öncelik verdiği bir husustur' dedi.

İçişleri Bakanı Sn. İdris Naim Şahin, iç güvenlik birimlerinin hizmet kalitesinin yükseltilmesi ve vatandaş memnuniyetinin artırılmasının da demokratik ülkelerin öncelikleri arasında yer aldığını vurguladı.

Güvenlik hizmeti sunumunda; il güvenlik konseyleri, yerel güvenlik sözleşmeleri gibi yeni oluşumlarla vatandaş katılımcılığının kurumsallaştırıldığına, iç güvenlik birimleriyle vatandaşlar ve sivil toplum örgütleri arasındaki ilişkilerin geliştirildiğine işaret eden İçişleri Bakanı Sn. İdris Naim Şahin, vatandaşların hak ve özgürlüklerini serbestçe kullanabilmelerini sağlamanın güvenlik hizmet birimlerine temel anayasal görev ve yetki olarak verildiğini, yetki kullanımının da kanunlarla açıkça belirlendiğini söyledi.

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürü Sn. Mustafa Karabacak ise konuşmasında, projenin ikinci aşaması için Avrupa Birliği tarafından 3,5 milyon Euroluk kaynak tahsis edildiğini belirterek, projenin ikinci aşaması için Gaziantep, İstanbul (Fatih, Üsküdar, Eyüp, Kadıköy ilçeleri), İzmir, Kayseri, Konya, Malatya ve Trabzon'un pilot il olarak seçildiğini dile getirdi.

AB Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Sn. Béla Szombati ise toplantıda yaptığı konuşmada, demokratik toplumun temel unsurlarından birinin sivil gözetim olduğunu belirterek, Türkiye'nin demokratikleşmesi açısından güvenlik güçleri üzerindeki etkin sivil denetimin önemini vurguladı.

Toplantıda, UNDP Türkiye Mukim Temsilci Yardımcısı Sn. Matilda Dimovska’nın konuşmasının ardından İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Rahmi Doğan “İç Güvenlik Sektörünün Sivil Gözetiminin Geliştirilmesi İçin Teknik Destek Projesi - Aşama II’’ye ilişkin bir sunum yaptı. Proje Baş Teknik Danışmanı Prof. Dr. Sebastian Roché’nin “Sivil Gözetimin Faydaları” konulu sunumunun ardından “Uluslararası Perspektiften İç Güvenlik Birimlerinin Sivil Gözetimi” konulu bir panel düzenlendi. Moderatörlüğünü Prof. Dr. Sebastian Roché’nin yaptığı panelde konuşmacılar;

Prof. Dr. Mike Hough, (Londra Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Avrupa Araştırma Konsorsiyumu Başkanı), Kolluk Kuvvetlerinde Gözetim ve Güven,

Doç. Dr. Mathieu Zagrodzki, (Paris Siyaset Bilimi Enstitüsü Öğretim Üyesi), Polis ve Halk: İletişimi İyileştirmek ve Kurumsallaştırmak Ne Şekilde Mümkün Olur? Paris’te ve 20 ilçesindeki Yerel Güvenlik Komisyonları,

Dyfan Jones, (Uluslararası Uzman), Liberal Demokrasilerde Temel Gözetim Özellikleri: Seçilmiş AB Ülkelerinin Parlamentolarının Kolluk Kuvvetleri Karşısındaki Rolleri,

Doç. Dr. Ali Kemal Yıldız, (Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi), Mülki İdare Amirlerinin Kolluk Kuvvetleri Üzerindeki Denetim Yetkisi konularında sunum yaptılar.

Tanıtım toplantısına, bazı Milletvekillerinin yanı sıra, İçişleri Bakan Yardımcısı Sn. Osman Güneş, İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Sn. Seyfullah Hacımüftüoğlu, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşar Vekili Sn. Kudret Bülbül, Emniyet Genel Müdürü Sn. Mehmet Kılıçlar, Jandarma Genel Komutanlığı Kurmay Başkanı Sn. Korgeneral Osman Eker, Sahil Güvenlik Komutanı Sn. Tümamiral Hasan Uşaklıoğlu, Bakanlık ve bağlı kuruluşların üst düzey yetkilileri ile medya mensuplarından oluşan 150’yi aşkın konuk katıldı.