Projenin Amaçları

  • İç güvenlik kurumlarının (İGK) hesap verebilir ve şeffaf biçimde faaliyet göstermesi için yasal çerçevenin AB standartları ve uluslararası standartlar tarafından sunulan sivil ve demokratik gözetim ve hesap verebilirlik ilkeleri ve en iyi uygulamalar ışığında geliştirilmesi,
  • Türkiye’deki iç güvenlik kuvvetlerinin gözetimi için beş yıllık organizasyonel strateji geliştirilmesi,
  • İçişleri Bakanlığı tarafından İGK’lerin değerlendirilmesinde tutarlılık sağlayacak Spesifik, Ölçülebilir, Kabul edilebilir, Gerçekçi ve Zamana Bağlı (SMART) göstergelere dayalı performans değerlendirme sisteminin geliştirilmesi,
  • Ulusal Suç Önleme Ofisi için yasal çerçevenin AB standartları ve uygulamalarına uygunluk analizi temel alınarak geliştirilmesi,
  • Yerel Önleme ve Güvenlik Kurullarının seçilen 10 il/ilçede kurulması,
  • İçişleri Bakanlığı ve İGK’den 500 profesyonel personele İGK’nin sivil/demokratik gözetimi ve vatandaş odaklı güvenlik hizmetleri konularında eğitim programları sunulması,
  • İGK’ye yönelik etkin ve tam işleyen Meclis gözetimi stratejisinin geliştirilmesi,
  • Halk, sivil toplum ve yerel basının sivil ve demokratik gözetim konusundaki farkındalığının artırılması,
  • Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) müfredatının, sivil ve demokratik gözetim konuları açısından iyileştirilmesi.
bakanlik-logo
undp-logo

Bu web sitesi Avrupa Birliği’nin mali desteğiyle hazırlanmıştır. Bu websitesinin içeriği yalnızca UNDP Türkiye sorumluluğundadır ve AB’nin görüşlerini yansıtmamaktadır.

X