Proje Bileşenleri

İÇ GÜVENLİK KURUMLARININ SİVİL GÖZETİMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ-III. AŞAMA

Bileşen A: Yasal ve Kurumsal Çerçeve

A Bileşeni kapsamında,  AB ve uluslararası standartlar ile en iyi uygulamaların sağladığı sivil/demokratik gözetim ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda polis ve jandarma ile ilgili temel yasalar gözden geçirilecek, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi’nin müfredatı geliştirilecek. Ayrıca bu bileşen altında, İçişleri Bakanlığı performans değerlendirme sistemi güçlendirilecek ve Ulusal Suç Önleme Ofisi kurulması için gerekli altyapı çalışmaları yapılacak.  Ulusal düzeyde suç önleme ve güvenlik planlarının hazırlanmasına yönelik Ulusal Strateji ve Türkiye’deki iç güvenlik kuvvetlerinin gözetimi için beş yıllık organizasyonel strateji hazırlanacak.

Bileşen B: Meclis Gözetimi

Proje’nin III. Aşaması, iç güvenlik kurumlarına özgü gözetim mekanizmalarının yeniden tanımlanmasında Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni (TBMM) destekliyor. Proje’nin II. Aşaması, iç güvenlik kurumlarının Meclis denetimi için farklı araçları analiz etmişti. Ancak şu anda, 2019’dan itibaren uygulamaya giren Cumhurbaşkanlığı sisteminin getirdiği değişikliklere dayalı olarak ihtiyaçların gözden geçirilmesine ihtiyaç bulunuyor. Böylelikle bu bileşen altında, iç güvenlik kurumlarının etkin gözetimi ile suç önleme ve güvenlik planlarındaki bakış açısını geliştirmek üzere TBMM için strateji tasarlanacak.

Bileşen C: Pilot Güvenlik Yönetişim Yapılarının Yaygınlaştırılması

C Bileşeni kapsamında, Projenin önceki aşamalarında 9 pilot ilçede kurulan Yerel Önleme ve Güvenlik Kurullarının (YÖGK) yaygınlaştırılması ve kurumsallaştırılması sağlanacak. Bu bağlamda, Projenin III. aşamasında 10 yeni Kurul kurulacak ve önceki aşamalarda kurulmuş olanlarla beraber toplamda 19 Yerel Kurul aktif hale getirilecek. Kurullar, suç önleme konusunda sivil toplumun beklentilerini ve katkılarını almak, kurumsal koordinasyonu güçlendirmek ve kaynak verimliliğini artırmak amacıyla Türkiye’ye özgü tasarlanmış yapılar olarak yerelde suç ve kabahatleri önlemek üzere 3 yıllık stratejik plan hazırlayacak ve uygulayacak.

Bileşen D: Bireysel ve Kurumsal Kapasite

D Bileşeni, vatandaş odaklı güvenlik hizmetleri kavramı ve Türkiye’de Yerel Önleme ve Güvenlik Kurullarının sivil ve demokratik gözetimi uygulamaları amacıyla sivil makamların (kaymakamlar ve valiler/vali yardımcıları) ve vatandaşların farkındalığını artırmayı hedefliyor. Projenin daha önceki aşamalarında elde edilen sonuçlara dayalı olarak, YÖGK’ların sivil ve demokratik gözetim vizyonu ve vatandaş odaklı güvenlik hizmetleri hakkında bilgi ve anlayışlarını derinleştirmek amacıyla, valiler, vali yardımcıları ve kaymakamların kapasitelerini artırmak üzere büyük çaplı kapasite geliştirme programları uygulanacak.

bakanlik-logo
undp-logo

Sorumluluk Reddi

Bu web sitesi Avrupa Birliği’nin mali desteğiyle hazırlanmıştır. Bu websitesinin içeriği yalnızca UNDP Türkiye sorumluluğundadır ve AB’nin görüşlerini yansıtmamaktadır.