Proje Çıktıları

  A Bileşeni: Yasal ve Kurumsal Çerçeve 
A.1 Sivil ve demokratik gözetim ve hesap verebilirlik ilkeleri açısından karşılaştırmalı analiz ve öneriler de içeren bir yasal boşluk/uygunluk analizi raporu Raporu İndir
A.2 İçişleri Bakanlığının İGK performans değerlendirme modeli hakkında boşluk analizi raporu Raporu İndir
Belirli AB üye devletlerindeki iyi uygulamalara ilişkin karşılaştırmalı etüt Raporu İndir
İGK performans değerlendirme sisteminin iyileştirilmesi için öneriler raporu Raporu İndir
Belçika Teknik ziyaret Raporu  Raporu İndir
A.3 “Ulusal Suç Önleme Ofisi”nin kurulması için taslak yasal çerçeveye ilişkin uygunluk analizi raporu ve öneriler
Dokümanı İndir
AB, Uluslararası Standartlar ve En İyi Uygulamalara Uygunluk Analizi Raporu Raporu İndir
Finlandiya Teknik Ziyaret Raporu
A.4 Suç önleme ulusal stratejisi Belgeyi İndir
A.5 İGK akademilerinin işleyişi, müfredatı ve eğitim yönetimi hakkında karşılaştırmalı değerlendirme raporu Raporu İndir
Eğitim sistemi ihtiyaç analizi Raporu İndir
İç güvenlik sektörünün sivil/demokratik gözetimine ilişkin modül
Modül 1 Modül 2 Modül 3 Modül 4 Modül 5 Modül 6 Modül 7 Modül 8 Modül 9 Modül 10 Modül 11 Modül 12
İç güvenlik sektörünün sivil ve demokratik gözetimine ilişkin özel modülün benimsenmesi için eğitim yönetim sistemi
A.6 Türkiye’deki iç güvenlik kuvvetlerinin gözetimi için beş yıllık organizasyonel strateji Belgeyi İndir
  B Bileşeni: Meclis Gözetimi
B.1 Türkiye’de Mevcut Meclis Gözetiminin Değerlendirilmesi Raporu İndir
Politika Tavsiyeleri Raporu İndir
B.2 Meclis komisyonlarının teşkilat yapısını ve işleyişini tartışmak üzere çalıştay
AB üye devletlerindeki iyi uygulamalara ilişkin öneriler ve karşılaştırmalı etüt sunan bir rapor Raporu İndir
Meclis gözetimi mekanizmalarına ilişkin eğitimler sunulması
Modül 1 Modül 2 Modül 3 Modül 4 Modül 5 Modül 6
Eğitim raporları hazırlanması
İGK üzerindeki Meclis gözetiminin iyileştirilmesi için bir strateji Raporu İndir
  C Bileşeni: Pilot Güvenlik Yönetişim Yapılarının Yaygınlaştırılması
C.1 YÖGK’lerin mevcut işleyişine ilişkin bir analiz raporu Raporu İndir
Analiz raporu bulgularının paylaşılması için çalıştaylar
Çeşme Çalıştayı İstanbul Çalıştayı Malatya Çalıştayı Şahinbey Çalıştayı Vakfıkebir Çalıştayı
10 yeni YÖGK kurulması için bir strateji dokümanı Raporu İndir
C.2 Yerel Önleme ve Güvenlik Eylem Planları Uygulama Kitabı Kitabı İndir
10 Yerel Güvenlik ve Eylem Planı Geliştirilmesi
Fransa Teknik ziyaret raporu Raporu İndir
  D Bileşeni: Bireysel ve Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi
D.1 İGK’nin sivil/demokratik gözetimi ve suç önlemeye yönelik insan odaklı güvenlik hizmetleri konusunda eğitim modülleri
Modül 1 Modül 2 Modül 3 Modül 4 Modül 5 Modül 6 Modül 7
Sivil/demokratik gözetim perspektifiyle İçişleri B.lığı ve İGK’den 500 profesyonel personele “Eğitici Eğitimi” biçiminde sunulan eğitim
D.2 İGK’nin faaliyetleri hakkında vatandaşların güven ve memnuniyet düzeyini ölçmek için ulusal çapta yapılan kamuoyu anketi sonuçları Ulusal Anket Raporu Yerel Anket Raporu Ulusal Kamuoyu Yoklama Anketi
Sivil toplum ve medya temsilcisine insan odaklı güvenlik ve sivil gözetim konularında eğitim modülleri hazırlanması
Modül 1 Modül 2 Modül 3 Modül 4 Modül 5 Modül 6 Modül 7
300 sivil toplum ve medya temsilcisine insan odaklı güvenlik ve sivil gözetim konularında Eğitici Eğitimi biçiminde sunulan eğitim
Modül 1 Modül 2 Modül 3 Modül 4 Modül 5 Modül 6
Sivil toplum ve halk için yapısallaştırılmış farkındalık artırma programları
D.3 Kaymakamlara yönelik güncelleştirilmiş eğitim müfredatı
Kaymakamların eğitim müfredatındaki iyileştirmelere yönelik değerlendirme raporu
Raporu İndir
bakanlik-logo
undp-logo

Bu web sitesi Avrupa Birliği’nin mali desteğiyle hazırlanmıştır. Bu websitesinin içeriği yalnızca UNDP Türkiye sorumluluğundadır ve AB’nin görüşlerini yansıtmamaktadır.

X