Proje Çıktıları

  A Bileşeni: Yasal ve Kurumsal Çerçeve 
A.1 Sivil ve demokratik gözetim ve hesap verebilirlik ilkeleri açısından karşılaştırmalı analiz ve öneriler de içeren bir yasal boşluk/uygunluk analizi raporu,
A.2 İçişleri Bakanlığının İGK performans değerlendirme modeli hakkında boşluk analizi raporu
Belirli AB üye devletlerindeki iyi uygulamalara ilişkin karşılaştırmalı etüt
İGK performans değerlendirme sisteminin iyileştirilmesi için öneriler raporu
Belçika Teknik ziyaret Raporu  Raporu İndir
A.3 Uygunluk analizi raporu 
“Ulusal Suç Önleme Ofisi”nin kurulması için taslak yasal çerçeveye ilişkin uygunluk analizi raporu ve öneriler
Dokümanı İndir Raporu İndir
A.4 Suç önleme ulusal stratejisi
Ulusal düzeyde güvenlik planları
A.5 İGK akademilerinin işleyişi, müfredatı ve eğitim yönetimi hakkında karşılaştırmalı değerlendirme raporu
Eğitim sistemi ihtiyaç analizi
İç güvenlik sektörünün sivil/demokratik gözetimine ilişkin modül
İç güvenlik sektörünün sivil ve demokratik gözetimine ilişkin özel modülün benimsenmesi için eğitim yönetim sistemi
A.6 Türkiye’deki iç güvenlik kuvvetlerinin gözetimi için beş yıllık organizasyonel strateji
  B Bileşeni: Meclis Gözetimi
B.1 Türkiye’de mevcut Meclis gözetiminin değerlendirilmesi ve Meclis gözetiminin iyileştirilmesi için politika önerileri raporu
Raporu İndir
B.2 Meclis komisyonlarının teşkilat yapısını ve işleyişini tartışmak üzere çalıştay
AB üye devletlerindeki iyi uygulamalara ilişkin öneriler ve karşılaştırmalı etüt sunan bir rapor
Meclis gözetimi mekanizmalarına ilişkin eğitimler sunulması
Eğitim raporları hazırlanması
İGK üzerindeki Meclis gözetiminin iyileştirilmesi için bir strateji
  C Bileşeni: Pilot Güvenlik Yönetişim Yapılarının Yaygınlaştırılması
C.1 YÖGK’lerin mevcut işleyişine ilişkin bir analiz raporu Raporu İndir
Analiz raporu bulgularının paylaşılması için çalıştaylar
Çeşme Çalıştayı İstanbul Çalıştayı Malatya Çalıştayı Şahinbey Çalıştayı Vakfıkebir Çalıştayı
10 yeni YÖGK kurulması için bir strateji dokümanı Raporu İndir
C.2 10 yeni Yerel Önleme ve Güvenlik Kurulunun kurulması; 10 Yerel Güvenlik Planı geliştirilmesi, Fransa Teknik ziyaret raporu
  D Bileşeni: Bireysel ve Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi
D.1 İGK’nin sivil/demokratik gözetimi ve suç önlemeye yönelik insan odaklı güvenlik hizmetleri konusunda eğitim modülleri
Modül 1 Modül 2 Modül 3 Modül 4 Modül 5 Modül 6 Modül 7
Sivil/demokratik gözetim perspektifiyle İçişleri B.lığı ve İGK’den 500 profesyonel personele “Eğitici Eğitimi” biçiminde sunulan eğitim
D.2 İGK’nin faaliyetleri hakkında vatandaşların güven ve memnuniyet düzeyini ölçmek için ulusal çapta yapılan kamuoyu anketi sonuçları
Sivil toplum ve medya temsilcisine insan odaklı güvenlik ve sivil gözetim konularında eğitim modülleri hazırlanması
Modül 1 Modül 2 Modül 3 Modül 4 Modül 5 Modül 6 Modül 7
300 sivil toplum ve medya temsilcisine insan odaklı güvenlik ve sivil gözetim konularında Eğitici Eğitimi biçiminde sunulan eğitim
Sivil toplum ve halk için yapısallaştırılmış farkındalık artırma programları
D.3 Kaymakamların eğitim müfredatındaki iyileştirmelere yönelik değerlendirme raporu, Kaymakamlara yönelik güncelleştirilmiş eğitim müfredatı
bakanlik-logo
undp-logo

Bu web sitesi Avrupa Birliği’nin mali desteğiyle hazırlanmıştır. Bu websitesinin içeriği yalnızca UNDP Türkiye sorumluluğundadır ve AB’nin görüşlerini yansıtmamaktadır.

X