Proje Aşamaları

  • 1. Aşama
  • 2. Aşama
  • 3. Aşama

1. Aşama websitesine gitmek için tıklayın

2. Aşama websitesine gitmek için tıklayın

İlk aşaması 2008 – 2010, ikinci aşaması 2012 – 2014 yılları arasında uygulanan ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen “İç Güvenlik Sektörünün Sivil Gözetiminin Güçlendirilmesi Projesi III. Aşaması” Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından yürütülüyor. Proje temel olarak toplumun özellikle kırılgan ve dezavantajlı kesimlerinin ihtiyaç, talep ve beklentilerini hassasiyetle dikkate alan, yalnızca güvenlik değil “güven” de sağlayan çift-taraflı ve nitelikli bir güvenlik yönetişim modelini hedefliyor. Bu doğrultuda,  iyi yönetişim ilkelerine ve insan odaklı güvenlik ve toplumsal asayiş anlayışına dayalı, sivil ve demokratik bir iç güvenlik gözetimi sistemine geçişi sağlamak Projenin genel amacını oluşturuyor.

Şeffaf, katılımcı ve vatandaş odaklı kamu güvenliğini amaçlayan 5.400.00,00 Avro bütçeye sahip Proje 24 ay sürecek. Projenin ana faydalanıcı kurumu İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü ve eş faydalanıcı kurumu ise Türkiye Büyük Millet Meclisi’dir.

Proje faaliyetlerinin hedef grupları İçişleri Bakanlığı, Valilikler, Kaymakamlıklar, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’dir. Bununla beraber Projenin temel çıktı ve başarılarının nihai faydalanıcıları Türk halkı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı gibi kolluk kuvvetleri ile yerel yönetimler ve ilgili sivil toplum kuruluşlarıdır.

bakanlik-logo
undp-logo

Bu web sitesi Avrupa Birliği’nin mali desteğiyle hazırlanmıştır. Bu websitesinin içeriği yalnızca UNDP Türkiye sorumluluğundadır ve AB’nin görüşlerini yansıtmamaktadır.

X