About the Project

 • PHASE I
 • PHASE II
 • PHASE III

Phase I  website

Phase II  website

“Strengthening the Civilian Oversight of Internal Security Forces Project Phase III”, with its first Phase carried out between 2008-2010 and the second phase between 2012-2014 funded by the European Union, is being implemented by the United Nations Development Program (UNDP). The Project mainly aims at a double-sided and qualified security governance model that takes into account the needs, demands and expectations of the vulnerable and disadvantaged segments of the society and provides not only security but also “trust”. In this respect, the overall objective of the Project is to ensure the strengthening of civil and democratic oversight of the internal security forces based on the principles of good governance, human-oriented security and social security.

The Project, which aims at ensuring transparent, participatory and citizen-oriented public security, has a budget of 5,400.00,00 Euros and will last for 24 months. The main beneficiary of the Project is the Ministry of Interior General Directorate of Provincial Administration and the co-beneficiary is the Grand National Assembly of Turkey.

The target groups of the activities of the Project are the Ministry of Interior, Governorates, District Governorates, Turkish National Police, the Coast Guard, the Gendarmerie, and the Grand National Assembly of Turkey. However, the main beneficiaries of the main outputs and achievements of the Project are the people of Turkish Republic, Turkish National Police, the Coast Guard Command and the Gendarmerie General Command as well as local authorities and relevant civil society organisations.

 

Project Components

Phase III of the Project consists of four components:

 • Component A:
 • Component B:
 • Component C:
 • Component D:

Legal and Institutional Framework

Under Component A, the basic laws on police and gendarmerie will be reviewed and the curriculum of the Gendarmerie and the Coast Guard Academy will be improved in line with the principles of civil / democratic oversight and accountability principles provided by the EU as well as with international standards and best practices. In addition, under this component, the performance evaluation system of the Ministry of Interior will be strengthened and the necessary background work will be carried out for the establishment of a National Crime Prevention Office. A National Strategy on Crime Prevention and Security Plans at national level as well as a five-year organizational strategy will be developed for the oversight of internal security forces in Turkey.

Parliamentary Oversight

Proje’nin III. Aşaması, iç güvenlik kurumlarına özgü gözetim mekanizmalarının yeniden tanımlanmasında Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni (TBMM) destekliyor. Proje’nin II. Aşaması, iç güvenlik kurumlarının Meclis denetimi için farklı araçları analiz etmişti. Ancak şu anda, 2019’dan itibaren uygulamaya giren Cumhurbaşkanlığı sisteminin getirdiği değişikliklere dayalı olarak ihtiyaçların gözden geçirilmesine ihtiyaç bulunuyor. Böylelikle bu bileşen altında, iç güvenlik kurumlarının etkin gözetimi ile suç önleme ve güvenlik planlarındaki bakış açısını geliştirmek üzere TBMM için strateji tasarlanacak.

Scaling Up Pilot Security Governance Structures

C Bileşeni kapsamında, Projenin önceki aşamalarında 9 pilot ilçede kurulan Yerel Önleme ve Güvenlik Kurullarının (YÖGK) yaygınlaştırılması ve kurumsallaştırılması sağlanacak. Bu bağlamda, Projenin III. aşamasında 10 yeni Kurul kurulacak ve önceki aşamalarda kurulmuş olanlarla beraber toplamda 19 Yerel Kurul aktif hale getirilecek. Kurullar, suç önleme konusunda sivil toplumun beklentilerini ve katkılarını almak, kurumsal koordinasyonu güçlendirmek ve kaynak verimliliğini artırmak amacıyla Türkiye’ye özgü tasarlanmış yapılar olarak yerelde suç ve kabahatleri önlemek üzere 3 yıllık stratejik plan hazırlayacak ve uygulayacak.

Individual and Institutional Capacity

D Bileşeni, vatandaş odaklı güvenlik hizmetleri kavramı ve Türkiye’de Yerel Önleme ve Güvenlik Kurullarının sivil ve demokratik gözetimi uygulamaları amacıyla sivil makamların (kaymakamlar ve valiler/vali yardımcıları) ve vatandaşların farkındalığını artırmayı hedefliyor. Projenin daha önceki aşamalarında elde edilen sonuçlara dayalı olarak, YÖGK’ların sivil ve demokratik gözetim vizyonu ve vatandaş odaklı güvenlik hizmetleri hakkında bilgi ve anlayışlarını derinleştirmek amacıyla, valiler, vali yardımcıları ve kaymakamların kapasitelerini artırmak üzere büyük çaplı kapasite geliştirme programları uygulanacak.

Pilot İl ve İlçeler

Image
İstanbul
Eyüp Fatih Kadıköy Üsküdar Beşiktaş
Tekirdağ
Çorlu
İzmir
Buca Çeşme
Ankara
Sincan
Antalya
Alanya
Hatay
İskenderun
Gaziantep
Şahinbey Şehitkamil
Malatya
Hekimhan Yeşilyurt
Trabzon
Vakfıkebir
 • İSTANBUL
 • ANKARA
 • İZMİR
 • TRABZON
 • ANTALYA
 • GAZİANTEP
 • MALATYA
 • TEKİRDAĞ
 • HATAY
 • Eyüp
 • Fatih
 • Kadıköy
 • Üsküdar
 • Beşiktaş
 • Sincan
 • Buca
 • Çeşme
 • Akçaabat
 • Vakfıkebir
 • Alanya
 • Şahinbey
 • Şehitkamil
 • Hekimhan
 • Yeşilyurt
 • Çorlu
 • İskenderun
bakanlik-logo
undp-logo

This project is funded by the European Union. The contents of this website is the sole responsibility of UNDP Turkey and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.