Proje Hakkında

 • 1. AŞAMA
 • 2. AŞAMA
 • 3. AŞAMA

1. Aşama websitesine gitmek için tıklayın

2. Aşama websitesine gitmek için tıklayın

İlk aşaması 2008 – 2010, ikinci aşaması 2012 – 2014 yılları arasında uygulanan ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen “İç Güvenlik Sektörünün Sivil Gözetiminin Güçlendirilmesi Projesi III. Aşaması” Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından yürütülüyor. Proje temel olarak toplumun özellikle kırılgan ve dezavantajlı kesimlerinin ihtiyaç, talep ve beklentilerini hassasiyetle dikkate alan, yalnızca güvenlik değil “güven” de sağlayan çift-taraflı ve nitelikli bir güvenlik yönetişim modelini hedefliyor. Bu doğrultuda,  iyi yönetişim ilkelerine ve insan odaklı güvenlik ve toplumsal asayiş anlayışına dayalı, sivil ve demokratik bir iç güvenlik gözetimi sistemine geçişi sağlamak Projenin genel amacını oluşturuyor.

Şeffaf, katılımcı ve vatandaş odaklı kamu güvenliğini amaçlayan 5.400.00,00 Avro bütçeye sahip Proje 24 ay sürecek. Projenin ana faydalanıcı kurumu İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü ve eş faydalanıcı kurumu ise Türkiye Büyük Millet Meclisi’dir.

Proje faaliyetlerinin hedef grupları İçişleri Bakanlığı, Valilikler, Kaymakamlıklar, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’dir. Bununla beraber Projenin temel çıktı ve başarılarının nihai faydalanıcıları Türk halkı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı gibi kolluk kuvvetleri ile yerel yönetimler ve ilgili sivil toplum kuruluşlarıdır.

Proje Bileşenleri

Projenin III. Aşaması dört bileşenden oluşuyor:

 • Bileşen A:
 • Bileşen B:
 • Bileşen C:
 • Bileşen D:

Yasal ve Kurumsal Çerçeve

A Bileşeni kapsamında,  AB ve uluslararası standartlar ile en iyi uygulamaların sağladığı sivil/demokratik gözetim ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda polis ve jandarma ile ilgili temel yasalar gözden geçirilecek, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi’nin müfredatı geliştirilecek. Ayrıca bu bileşen altında, İçişleri Bakanlığı performans değerlendirme sistemi güçlendirilecek ve Ulusal Suç Önleme Ofisi kurulması için gerekli altyapı çalışmaları yapılacak.  Ulusal düzeyde suç önleme ve güvenlik planlarının hazırlanmasına yönelik Ulusal Strateji ve Türkiye’deki iç güvenlik kuvvetlerinin gözetimi için beş yıllık organizasyonel strateji hazırlanacak.

Meclis Gözetimi

Proje’nin III. Aşaması, iç güvenlik kurumlarına özgü gözetim mekanizmalarının yeniden tanımlanmasında Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni (TBMM) destekliyor. Proje’nin II. Aşaması, iç güvenlik kurumlarının Meclis denetimi için farklı araçları analiz etmişti. Ancak şu anda, 2019’dan itibaren uygulamaya giren Cumhurbaşkanlığı sisteminin getirdiği değişikliklere dayalı olarak ihtiyaçların gözden geçirilmesine ihtiyaç bulunuyor. Böylelikle bu bileşen altında, iç güvenlik kurumlarının etkin gözetimi ile suç önleme ve güvenlik planlarındaki bakış açısını geliştirmek üzere TBMM için strateji tasarlanacak.

Pilot Güvenlik Yönetişim Yapılarının Yaygınlaştırılması

C Bileşeni kapsamında, Projenin önceki aşamalarında 9 pilot ilçede kurulan Yerel Önleme ve Güvenlik Kurullarının (YÖGK) yaygınlaştırılması ve kurumsallaştırılması sağlanacak. Bu bağlamda, Projenin III. aşamasında 10 yeni Kurul kurulacak ve önceki aşamalarda kurulmuş olanlarla beraber toplamda 19 Yerel Kurul aktif hale getirilecek. Kurullar, suç önleme konusunda sivil toplumun beklentilerini ve katkılarını almak, kurumsal koordinasyonu güçlendirmek ve kaynak verimliliğini artırmak amacıyla Türkiye’ye özgü tasarlanmış yapılar olarak yerelde suç ve kabahatleri önlemek üzere 3 yıllık stratejik plan hazırlayacak ve uygulayacak.

Bireysel ve Kurumsal Kapasite

D Bileşeni, vatandaş odaklı güvenlik hizmetleri kavramı ve Türkiye’de Yerel Önleme ve Güvenlik Kurullarının sivil ve demokratik gözetimi uygulamaları amacıyla sivil makamların (kaymakamlar ve valiler/vali yardımcıları) ve vatandaşların farkındalığını artırmayı hedefliyor. Projenin daha önceki aşamalarında elde edilen sonuçlara dayalı olarak, YÖGK’ların sivil ve demokratik gözetim vizyonu ve vatandaş odaklı güvenlik hizmetleri hakkında bilgi ve anlayışlarını derinleştirmek amacıyla, valiler, vali yardımcıları ve kaymakamların kapasitelerini artırmak üzere büyük çaplı kapasite geliştirme programları uygulanacak.

Pilot İl ve İlçeler

Image
İstanbul
Eyüp Fatih Kadıköy Üsküdar Beşiktaş
Tekirdağ
Çorlu
İzmir
Buca Çeşme
Ankara
Sincan
Antalya
Alanya
Hatay
İskenderun
Gaziantep
Şahinbey Şehitkamil
Malatya
Hekimhan Yeşilyurt
Trabzon
Vakfıkebir
 • İSTANBUL
 • ANKARA
 • İZMİR
 • TRABZON
 • ANTALYA
 • GAZİANTEP
 • MALATYA
 • TEKİRDAĞ
 • HATAY
 • Eyüp
 • Fatih
 • Kadıköy
 • Üsküdar
 • Beşiktaş
 • Sincan
 • Buca
 • Çeşme
 • Akçaabat
 • Vakfıkebir
 • Alanya
 • Şahinbey
 • Şehitkamil
 • Hekimhan
 • Yeşilyurt
 • Çorlu
 • İskenderun

Etkinlikler & Duyurular

bakanlik-logo
undp-logo

Sorumluluk Reddi / Disclaimer

Bu web sitesi Avrupa Birliği’nin mali desteğiyle hazırlanmıştır. Bu websitesinin içeriği yalnızca UNDP Türkiye sorumluluğundadır ve AB’nin görüşlerini yansıtmamaktadır.

This project is funded by the European Union. The contents of this website is the sole responsibility of UNDP Turkey and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.