Proje Hakkında

 • 1. AŞAMA
 • 2. AŞAMA
 • 3. AŞAMA

İlk aşaması 2008 – 2010, ikinci aşaması 2012 – 2014 yılları arasında uygulanan ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen “İç Güvenlik Sektörünün Sivil Gözetiminin Güçlendirilmesi Projesi (II. Aşama)” Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından yürütülüyor. Proje temel olarak toplumun özellikle kırılgan ve dezavantajlı kesimlerinin, talep ve beklentilerini hassasiyetle dikkate alan, yalnızca güvenlik değil “güven” de sağlayan çift-taraflı ve nitelikli bir güvenlik yönetişim modelini hedefliyor. Bu doğrultuda, iyi yönetişim ilkelerine ve insan odaklı güvenlik ve toplumsal asayiş anlayışına dayalı, sivil ve demokratik bir iç güvenlik gözetimi sistemine geçişi sağlamak projenin genel amacını oluşturuyor.

Şeffaf, katılımcı ve vatandaş odaklı kamu güvenliğini amaçlayan 5.4 milyon avro bütçeye sahip projenin Temmuz 2021 de tamamlanması beklenmektedir. Projenin ana faydalanıcı kurumu İçişleri Bakanlığı Kaçakçılık, İstihbarat, Harekât ve Bilgi Toplama (KİHBİ) Dairesi Başkanlığı ve eş faydalanıcı kurumu ise Türkiye Büyük Millet Meclisi’dir. 

Proje faaliyetlerinin hedef grupları İçişleri Bakanlığı, Valilikler, Kaymakamlıklar, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’dir. Bununla beraber Projenin temel çıktı ve başarılarının nihai faydalanıcıları Türk halkı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı gibi kolluk kuvvetleri ile yerel yönetimler ve ilgili sivil toplum kuruluşlarıdır.

İç Güvenlik Kurumlarının Sivil Gözetiminin Güçlendirilmesi Projesi Nedir?

 

Proje, Sivil Gözetim Aşama I ve II’den elde edilen başarılar ve kazanımlar ışığında geliştirilmiştir. Faaliyetlerin çoğu Sivil Gözetim Aşaması II kapsamında gerçekleştirilen ve sivil gözetimi daha da ilerletmek ve etkiyi artırmak amacıyla gerçekleştirilen faaliyetleri tamamlar. 2008-2010 yılları arasında İçişleri Bakanlığı ve UNDP tarafından ortaklaşa uygulanan İç Güvenlik Sektörü Aşama I. Aşama Projesi, İçişleri Bakanlığı’nın sivil gözetim kavramı konusundaki farkındalığını arttırmayı amaçlamıştır. Mevcut fazın kavramsal aşaması olarak düşünülebilecek olan bu Proje aynı zamanda İçişleri Bakanlığındaki AB standartları ile arasındaki boşlukları da değerlendirmiş ve “İGK’ların yerel yönetişimi” kavramını geliştirmiştir. Projenin 2012-2014 döneminde uygulanan ikinci aşaması, İçişleri Bakanlığının strateji geliştirme ve İGK’ların gözetimi için en iyi mekanizmalarla ilgili olarak merkezi düzeyde kapasitesini arttırmıştır. Ayrıca 9 ilçede “ilçeye özel” bir yerel yönetim modeli uygulanmıştır. Bu iki aşamanın sonuçlarına dayanarak, Projenin üçüncü aşaması, Aşama I ve II sonuçlarını kurumsal değişimler açısından derinleştirecek ve Türkiye’nin çoğu ilinde pilot yerel kurulları uygulamaya koyacaktır. Bakanlık merkezinde bu kurulların koordinasyonu için yeni bir birim oluşturulması ile TBMM’nin demokratik gözetiminin daha etkin hale getirilmesi gibi çok boyutlu temel faaliyet alanları bulunmaktadır.

Proje ile, daha nitelikli, toplumun özellikle kırılgan ve dezavantajlı kesimlerinin ihtiyaç, talep ve beklentilerini hassasiyetle dikkate alan, yalnızca güvenlik değil güven de sağlayan çift-taraflı bir güvenlik yönetim modeli oluşturulacaktır. Bunun için katılımcı bir yaklaşım esas alınmakta, güvenlik anlayışını hukukun ve adalet mekanizmasının en önemli ve olmazsa olmaz halkası olarak konumlandırmaktadır. Temel hakların ve hukukun korunması, demokratik ilke ve değerlerin hakim kılınarak daha nitelikli bir toplum yapısına ulaşılması ana hedeflerdendir.

Projenin bu aşamasında, yerel düzeyde yapılacak bilinç arttırma ve farkındalık çalışmalarıyla projenin içeriği etkin şekilde anlatılacak ve böylelikle toplumsal kabul arttırılarak güven-temelli bir devlet-toplum ilişkisi oluşturulacaktır.

Proje’nin genel hedefi, iyi yönetişim ilkelerine ve insan odaklı güvenlik ve toplumsal asayiş anlayışına dayalı, sivil ve demokratik bir iç güvenlik gözetimi sistemine geçişi sağlamaktır.

Proje’nin özel hedefi iç güvenlik kuvvetlerinin sivil ve demokratik gözetiminin kurumsallaşmasını sağlamak ve vatandaş odaklı katılımcı planlama ve uygulamaların AB müktesebatı ve en iyi uluslararası uygulamalara uygun olarak bu sürece dâhil edilmesidir.

Pilot İl ve İlçe Kurulları

Image
İstanbul
Eyüpsultan (Aşama II)
Fatih (Aşama II)
Kadıköy (Aşama II)
Üsküdar (Aşama II)
Beşiktaş (Aşama III)
Tekirdağ
Çorlu (Aşama III)
İzmir
Çeşme (Aşama II)
Buca (Aşama III)
Ankara
Sincan (Aşama III)
Antalya
Alanya (Aşama III)
Hatay
Hatay il (Aşama III)
İskenderun (Aşama III)
Gaziantep
Şahinbey (Aşama II)
Şehitkamil (Aşama III)
Malatya
Hekimhan (Aşama II)
Yeşilyurt (Aşama II)
Malatya İl (Aşama III)
Trabzon
Vakfıkebir (Aşama II)
Akçaabat (Aşama III)
 • ANKARA
 • ANTALYA
 • GAZİANTEP
 • HATAY
 • İSTANBUL
 • İZMİR
 • MALATYA
 • TEKİRDAĞ
 • TRABZON
 • Sincan (Aşama III)

Sincan Yerel Önleme ve Güvenlik Kurulu için:

 • “Sincan Örgütsel İhtiyaç Analizi Raporu” ve
 • “Sincan Yerel Önleme ve Güvenlik Kurulu Faaliyetleri İçin Yol Haritası Raporu” hazırlanmış,
 • İlçenin yerel güvenlik sorunlarının tespit edilmesi amacıyla “kamuoyu yoklaması” gerçekleştirilmiştir.

Bu bilgiler ışığında Sincan Yerel Güvenlik Eylem Planını hazırlamak üzere “bir adet iki günlük çalıştay” ve “üç adet ikişer günlük danışma toplantısı” serisi başarıyla tamamlanmıştır.

 • Alanya (Aşama III)

Alanya Yerel Önleme ve Güvenlik Kurulu özelinde:

 • Alanya Yerel Önleme ve Güvenlik Kurulu Örgütsel İhtiyaç Analizi Raporu” ve
 • Alanya Yerel Önleme ve Güvenlik Kurulu Faaliyetleri İçin Yol Haritası Raporu” hazırlanmış,
 • İlçenin yerel güvenlik sorunlarının tespit edilmesi amacıyla “kamuoyu yoklaması” gerçekleştirilmiştir.

Bu bilgiler ışığında Alanya Yerel Güvenlik Eylem Planını hazırlamak üzere “bir adet iki günlük çalıştay”, “üç adet ikişer günlük danışma toplantısı” ve “bir adet iki günlük en iyi uygulamalar çalıştayı” serisi başarıyla tamamlanmıştır.

 • Şahinbey (Aşama II)
 • Şehitkamil (Aşama III)

Şehitkamil Yerel Önleme ve Güvenlik Kurulu özelinde:

 • “Şehitkamil Örgütsel İhtiyaç Analizi Raporu” ve
 • “Şehitkamil Yerel Önleme ve Güvenlik Kurulu Faaliyetleri İçin Yol Haritası Raporu” hazırlanmış,
 • İlçenin yerel güvenlik sorunlarının tespit edilmesi amacıyla “kamuoyu yoklaması” gerçekleştirilmiştir.

Bu bilgiler ışığında Şehitkamil Yerel Güvenlik Eylem Planını hazırlamak üzere “bir adet iki günlük çalıştay” ve “üç adet ikişer günlük danışma toplantısı” serisi başarıyla tamamlanmıştır.

 • Hatay İl (Aşama III)
 • İskenderun (Aşama III)

Hatay İl Yerel Önleme ve Güvenlik Kurulu özelinde:

 • “Hatay Yerel Önleme ve Güvenlik Kurulu Örgütsel İhtiyaç Analizi Raporu” ve
 • “Hatay Yerel Önleme ve Güvenlik Kurulu Faaliyetleri İçin Yol Haritası Raporu” hazırlanmıştır.

Bu bilgiler ışığında pilot ilçe İskenderun’un Yerel Güvenlik Eylem Planı uygulamalarını izlemek için “bir adet iki günlük çalıştay” ve “üç adet ikişer günlük danışma toplantısı” serisi başarıyla tamamlanmıştır.

İskenderun Yerel Önleme ve Güvenlik Kurulu özelinde:

 • “İskenderun Örgütsel İhtiyaç Analizi Raporu” ve
 • “İskenderun Yerel Önleme ve Güvenlik Kurulu Faaliyetleri İçin Yol Haritası Raporu” hazırlanmış,
 • İlçenin yerel güvenlik sorunlarının tespit edilmesi amacıyla “kamuoyu yoklaması” gerçekleştirilmiştir.

Bu bilgiler ışığında Yerel Güvenlik Eylem Planını hazırlamak üzere “bir adet iki günlük çalıştay” ve “üç adet ikişer günlük danışma toplantısı” serisi başarıyla tamamlanmıştır.

 • Eyüpsultan (Aşama II)
 • Fatih (Aşama II)
 • Kadıköy (Aşama II)
 • Üsküdar (Aşama II)
 • Beşiktaş (Aşama III)

Beşiktaş Yerel Önleme ve Güvenlik Kurulu özelinde:

 • “Beşiktaş Yerel Önleme ve Güvenlik Kurulu Örgütsel İhtiyaç Analizi Raporu” ve
 • “Beşiktaş Yerel Önleme ve Güvenlik Kurulu Faaliyetleri İçin Yol Haritası Raporu” hazırlanmış,
 • İlçenin yerel güvenlik sorunlarının tespit edilmesi amacıyla “kamuoyu yoklaması” gerçekleştirilmiştir.

Bu bilgiler ışığında Beşiktaş Yerel Önleme ve Güvenlik Eylem Planını hazırlamak üzere “bir adet iki günlük çalıştay”, “üç adet ikişer günlük danışma toplantısı” ve “bir adet Bilinçlendirme Etkinliği” başarıyla tamamlanmıştır.

 • Çeşme (Aşama II)
 • Buca (Aşama III)

Buca Yerel Önleme ve Güvenlik Kurulu özelinde:

 • “Buca Yerel Önleme ve Güvenlik Kurulu Örgütsel İhtiyaç Analizi Raporu” ve
 • “Buca Yerel Önleme ve Güvenlik Kurulu Faaliyetleri İçin Yol Haritası Raporu” hazırlanmış,
 • İlçenin yerel güvenlik sorunlarının tespit edilmesi amacıyla “kamuoyu yoklaması” gerçekleştirilmiştir.

Bu bilgiler ışığında Buca Yerel Önleme ve Güvenlik Eylem Planını hazırlamak üzere “bir adet iki günlük çalıştay”, “üç adet ikişer günlük danışma toplantısı” ve “bir adet Bilinçlendirme Etkinliği” başarıyla tamamlanmıştır.

 • Hekimhan (Aşama II)
 • Yeşilyurt (Aşama II)
 • Malatya İl (Aşama III)

Malatya İl Yerel Önleme ve Güvenlik Kurulu özelinde

 • “Malatya Yerel Önleme ve Güvenlik Kurulu Örgütsel İhtiyaç Analizi Raporu” ve
 • “Malatya Yerel Önleme ve Güvenlik Kurulu Faaliyetleri İçin Yol Haritası Raporu” hazırlanmış,
 • Pilot ilçeler Yeşilyurt ve Hekimhan’ın yerel güvenlik sorunlarının tespiti için “iki adet kamuoyu araştırması” yapılmıştır.

Bu bilgiler ışığında pilot ilçe Yeşilyurt ve Hekimhan için Yerel Güvenlik Eylem Planlarını hazırlamak ve uygulamaları izlemek üzere “bir adet iki günlük çalıştay” ve“üç adet ikişer günlük danışma toplantısı” serisi başarıyla tamamlanmıştır.

 • Çorlu (Aşama III)

Çorlu Yerel Önleme ve Güvenlik Kurulu özelinde:

 • “Çorlu Yerel Önleme ve Güvenlik Kurulu Örgütsel İhtiyaç Analizi Raporu” ve
 • “Çorlu Yerel Önleme ve Güvenlik Kurulu Faaliyetleri İçin Yol Haritası Raporu” hazırlanmış,
 • İlçenin yerel güvenlik sorunlarının tespit edilmesi amacıyla “kamuoyu yoklaması” gerçekleştirilmiştir.

Bu bilgiler ışığında Çorlu Yerel Önleme ve Güvenlik Eylem Planını hazırlamak üzere “bir adet iki günlük çalıştay”, “üç adet ikişer günlük danışma toplantısı” ve “bir adet Bilinçlendirme Etkinliği” başarıyla tamamlanmıştır.

 • Vakfıkebir (Aşama II)
 • Akçaabat (Aşama III)

Akçaabat Yerel Önleme ve Güvenlik Kurulu özelinde:

 • “Akçaabat Yerel Önleme ve Güvenlik Kurulu Örgütsel İhtiyaç Analizi Raporu” ve
 • “Akçaabat Yerel Önleme ve Güvenlik Kurulu Faaliyetleri İçin Yol Haritası Raporu” hazırlanmış,
 • İlçenin yerel güvenlik sorunlarının tespit edilmesi amacıyla “kamuoyu yoklaması” yapılmıştır.

Bu bilgiler ışığında Akçaabat Yerel Güvenlik Eylem Planını hazırlamak üzere “bir adet iki günlük çalıştay”, “üç adet ikişer günlük danışma toplantısı” ve “bir adet iki günlük en iyi uygulamalar çalıştayı” serisi başarıyla tamamlanmıştır.

bakanlik-logo-100x100-
undp-logo

Bu web sitesi Avrupa Birliği’nin mali desteğiyle hazırlanmıştır. Bu websitesinin içeriği yalnızca UNDP Türkiye sorumluluğundadır ve AB’nin görüşlerini yansıtmamaktadır.

X